Oppgavebeskrivelse
A. Bruk ulike kilder (se forslag nedenfor) til å skaffe deg oversikt over og innsikt i bakgrunnen for de to revolusjonene.

Bruk metodebegrepene som står nevnt i målbeskrivelsen ovenfor.

Det kan også være lurt å lage en tidslinje over sentrale hendelser, slik at du får tidsperspektivet på plass.

Du skal bruke kunnskapen du tilegner deg til å drøfte årsaksforholdene, dvs. peke på flere mulige årsaker, hvordan disse årsakene henger sammen og om noen årsaker kan ha hatt større betydning enn andre.

B. Bruk ulike kilder (se forslag nedenfor) til å skaffe deg oversikt over og innsikt i virkningene av de to revolusjonene på kortere og lenger sikt.

Bruk metodebegrepene som står nevnt i målbeskrivelsen ovenfor. Her kan det også være lurt å lage seg en tidslinje.

Du skal bruke kunnskapen du tilegner deg til å drøfte virkninger av revolusjonene, dvs. peke på flere mulige virkninger og om noen av disse fikk/har fått større betydning enn andre.

Innholdsfortegnelse
Skaff deg en oversikt over hendelsene under den franske revolusjonen. Her kan det være lurt å lage en tidslinje.

Hvorfor ble det revolusjon i Frankrike? Her skal du drøfte årsakene. Bruk dialogduken. Husk at det kan være flere årsaker og at noen av årsakene henger sammen.

Hvilke ideer fra opplysningstiden finner vi igjen i Menneskerettighetserklæringen fra 1789?

Hva var konsekvensene av revolusjonen på kort og lang sikt?

Utdrag
Den franske revolusjonen er en av de mest betydningsfulle og berømte hendelsene i verdenshistorien.

Fra 1789 til 1799 resulterte det blant annet i å kaste monarkiet i Frankrike.

Det var forskjellige grunner som førte til revolusjonen.

Disse inkluderer intellektuelle grunner som ideene fremmet av filosofene i opplysningstiden, kulturelle årsaker som fremveksten av borgerskapet klassen, politiske grunner som den ineffektive ledelsen til den franske monarken Louis XVI, sosiale grunner som urettferdige Estates System, økonomiske årsaker som fransk involvering i dyre kriger, og økonomiske årsaker som økningen i prisen på brød.