Historie & filosofi | Den franske, Amerikanske & Engelske revolusjonen

Innholdsfortegnelse
Immanuel Kants redningsaksjon
Statsidealer og Frihetsidealer på 1600- og 1700-tallet
Frankrike og eneveldet
Naturretten
Mennesket i naturtilstanden
Den engelske revolusjonen
Magne Carta-tradisjonen
Borgerkrig og republikk
The Glorious Revolution
John Locke og friheten

Den Amerikanske revolusjonen
The Boston Tea Party
Den franske revolusjonen
Revolusjon og menneskerettigheter
Revolusjonens politiske og filosofiske grunnlag

Utdrag
John Locke mente The Glorious Revolution var vendepunktet i britisk politisk historie. o Locke tar utgangspunkt i menneskets naturtilstand.

Mennesket kom til verden uten annen eiendom enn sin egen kropp. Alle var født like og med en naturlig rett til ”Liv, frihet og eiendom”.

Gjennom kroppsarbeid tok man i bruk det gud hadde skapt, og gjorde det om til sitt eget.

Alle hadde den samme retten og friheten til å til å skape noe av det Gud jadde skjenket.

Å sikre eget liv og egen eiendom var kostbart, krevende og risikabelt.

I stedet for å passe på sitt eget liv, ble styresmakten etablert. Skulle beskytte liv og eiendom.

Politisk makt hvilte på at den enkelte frivillig ga fra seg retten til å forsvare sine naturlige rettigheter.

Politisk makt er bare til låns. Lover og bestemmelser må ha forankring i folkets vilje. o Locke er liberalist, og mener man har valgt at kongen skal styre. Kongen på signere bill of rights, som garanterer retten til liv, eiendom, sikkerhet og rettferdig dom.

Hobbes var ikke opptatt av dette.

Alle uten privat eiendom er uten politiske rettigheter. Siden de ikke har skapt noe selv, kan de ikke gjøre krav på politisk innflytelse. Slik argumenterte han for å holde eiendomsløse i SB langt unna politisk makt.

På 1800-tallet ble valgsystemet endret og flere kunne delta i politikken.

John Locke la grunnlaget for ideologien som kalles liberalismen. Viktigste verdi er frihet, og tenkere er opptatt av hvordan enkeltmennesket skal slå ring om sin medfødte frihet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå