Det engelske parlaments betydning | Historie

Innholdsfortegnelse
Parlamentets sterke stilling i England
Parlamentet seirer over kongemakten
Det parlamentariske styret
John Lockes bidrag til demokratiet
Det opplyste eneveldet

Utdrag
Dokumentet Bill of Rights er blitt stående som grunnlaget for Englands styreform, som gjennom 1700-tallet ble forbildet for alle som ville bli kvitt kongens enevelde og erstatte det med en parlamentarisk styreform, der kongen måtte dele makten med et folkevalgt parlament.

Både den amerikanske revolusjonen, den franske, og den norske Grunnloven av 1814 er inspirert av Bill of Rights.
I Bill of Rights blir mange rettigheter langt på vei sikret: frie parlamentsvalg, fri debatt og parlamentets lovgivende og bevilgende myndighet.

Erklæringen aksepterte også virksomheten til andre protestantiske kirkesamfunn enn den anglikanske kirken, samtidig som Parlamentet sørget for at den anglikanske kirken kom til å favne mange forskjellige retninger.

Den fikk ikke ett presist trosgrunnlag, men flere trosbekjennelser som imøtekom både kalvinister og katolikker. Men katolikker som valgte å stå utenfor, ble diskriminert.

Noe under halvparten av alle voksne menn hadde stemmerett til Parlamentet, men valgene gjaldt bare Underhuset.

I Overhuset ble representantene utpekt i kraft av sine adelige posisjoner. Fra 1707 ble også Skottland representert i Parlamentet i London, da Skottland og England ble forent til én stat under navnet Storbritannia.

I løpet av maktkampene mellom konge og parlament hadde det dannet seg to partigrupperinger: toryene og whigene. Toryene hadde støttet kongemakten og den anglikanske kirken, mens whigene hadde støttet Parlamentet og vært byborgernes og puritanernes beskyttere.

I perioden etter 1689 fortatte denne partidelingen, og det utviklet seg en praksis der det største partiet fikk statsministeren i regjeringen.

Etter at en lov om pressefrihet var blitt vedtatt i 1694, dukket det opp en rekke aviser. Tory-avisene, som var opposisjonelle, var raske til å utvikle propaganda, satire og kritisk journalistikk i spaltene. Pressefriheten førte til at meninger kunne brytes, slik at en offentlig opinion ble etablert – et viktig kjennetegn ved et demokrati.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå