Innledning
Den norrøne tiden strekker seg fra år 700 til år 1350 etter Kristus. Litteraturen i denne epoken ble overlevert med muntlige høringer.

Disse høringene ble overført i flere generasjoner før de ble skrevet ned. Det tok lang tid før de ble skrevet ned, ettersom det var runealfabetet som rådet.

De skrivekyndige risset runene inn i tre, stein eller kuskinn. Derfor ble ikke lange tekster skrevet ned, bare korte beskjeder.

Det var ikke før på 1000-tallet at kristendommen kom til Norden, og folk ble kjent med latinske tekster. Da begynte de muntlige overleveringene å bli skrevet ned.

Utdrag
I tekstene ”Dronning Ragnhilds drøm” og ”Soga om Gunnlaug Ormstunge” ser en at drømmene er veldig viktige.

”Dronning Ragnhilds drøm” handler om dronning Ragnhild, som var en meget klok kvinne. Hun hadde hatt en drøm, som symboliserte at Halvdan Svartes ætt skulle samle Norge til ett rike.

Drømmen gikk ut på at hun hadde tatt opp en torn ut av serken. Mens hun holdt på den, begynte den å vokse, og den utviklet seg slik at det ble et stort tuntre.

Treet var så stort at man nesten ikke kunne se toppen, og greinene var så lange at det så ut som om de strakk seg ut over hele Norge.

2 Dronning Ragnhild gikk til en drømmetyder, for å få hjelp med tolkingen. Drømmetyderen mente at det store treet betydde at hun skulle få en sønn, som kom til å bli en mektig mann.

Han skulle samle Norge til ett rike, og bli den ”første kongen”. Denne drømmen viste seg for å stemme.

”Soga om Gunnlaug Ormstunge” er en skalde- og kjærlighetssaga, som ble skrevet på 1200- tallet.

I utdraget leser en om hovedpersonene; Helga, Gunnlaug, Ravn og Torstein. Torstein dro ut på en ridetur.

Han sovnet, og mens han sov drømte han en drøm. Drømmen gikk ut på at det satt en svane oppå et tak.

Først kom det flygende en ørn mot svanen, som var svartøyd og hadde jernklør. Etter en stund kom det ennå en ørn. De to ørnene begynte å sloss, og det endte med at begge døde.