Innledning
Helt fra livets begynnelse har mennesker levd i samspill med hverandre, spesielt de av samme blod.

Gjennom tidene har slekten og familien man kommer fra hatt en stor betydning for hvordan en blir oppfattet og hvordan man skal oppføre seg. Ettersom tiden har gått, har familiefølelsen endret seg.

Man forholder seg ikke til samme regler i den moderne tid som i norrøn tid, men det er også forhold og situasjoner som aldri endrer seg.

I denne teksten skal jeg sammenligne familiekjenslen i norrøn tid og i dag. Det jeg vil finne ut er om det er en stor forskjell på familiefølelsen fra da til nå.

Utdrag
Norrøn tid begynner på 800-tallet og slutter på omtrent 1200-tallet. I den perioden hadde Norge og Island nær kontakt med hverandre, og de to landene delte kultur og tankemåte.

En essensiell ting i norrøn tid var allianser mellom ætter. Gjennom vennskap, gaver og arrangerte ekteskap fikk slekter mer makt og beskyttelse.

Ettersom det var ikke noe rettsvesen og politi, fikk ætten i oppgave å kjempe for en familiemedlem som var i krig, eller å ta hevn hvis det skulle ha skjedd noe mot det medlemmet.

I gjengjeld var alle forpliktet til å vokte over sin egen ære og slekt. Å opprettholde æren var kanskje det viktigste idealet.

Hvis en hadde levd uten å vanære slekten, da hadde man fått et godt ettermæle, det vil si hva som sies om deg etter døden.

En annen viktig poeng er at forventingene familien hadde i norrøn tid var forskjellige for gutter og jenter.

Gutter måtte være sterke, flinke i krig, og tale for seg selv, og de måtte være i stand til å ta vare på familien. Jentene måtte klare å passe på barna, og å ta seg av husarbeid.

Det som er sikkert er at familien skal gi en følelse av trygghet, og av å ha en plass i samfunnet, både i norrøn tid og i vår tid.