Norrøn Litteratur | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Vikingtiden og fortellingene om de norske kongene har alltid vært en viktig del av den norske nasjonsbyggingen og forestillingen om det norske.

Mye av den norrøne litteraturen fra vikingtiden har gått tapt, men det som har blitt bevart har fått en viktig plass, ikke bare i den norske kulturen, men også i verdenslitteraturen.

De historiske lærebøkene, sagalitteraturen, skaldekvadene og Eddadiktene er en del av denne arven, og den er fortsatt aktuell i litteraturen og i kulturen vår i dag. I norsk og internasjonal populærkultur er vikingtiden mer populær enn noen gang før.

Innholdsfortegnelse
Introduksjon:

Vurdering og forberedelse:
1. Tro:
2. Mannen:
3. Kvinnen:
4. Familie og vennskap:
5. Hevn:
6. Kjærlighet:
7. Skrivemåte:
8. Kvad-tradisjonen:

Vurderingskriterier:
• Delta aktivt i samtalen.
• Vær en god lytter.
• Vis fagkompetansen din.
• Vis kunnskap om tekster og filmer.
• Gjør egne vurderinger.

Kildemateriell:
- Norrøne tekster:
- Film og Serier:

Utdrag
1. Tro: Vikingene trodde på de norrøne gudene, på skjebnen og på at drømmene kunne fortelle dem noen om fremtiden.

Hvilken plass hadde tro og overtro i samfunnet i vikingtiden, og hva betyr tro for oss i dag? Reflekter over hva som har endret seg, og om det fortsatt finnes visse fellestrekk mellom vikingsamfunnet og vårt eget.

Hvordan blir dette fremstilt i den norrøne litteraturen, og i moderne populærkultur? Vis til konkrete eksempler.

2. Mannen: Vikingene hadde visse forventninger til hva en mann skulle være. En mann skulle blant annet være sterk, bestemt, modig og upåvirket av følelser.

I tillegg måtte han kunne formulere seg muntlig. Mannsidealet har forandret seg mye frem til i dag, men visse trekk appellerer fortsatt til en del menn.

Hvorfor tror du det er slik? Kan du peke på forskjeller og likheter mellom mannsidealet før og nå? Vis til konkrete eksempler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå