Hvordan kan litteratur være samfunnskritisk | Oppgave

Oppgavebeskrivelse
Oppgave: Hvordan kan litteratur være samfunnskritisk?

Innledning
Gjennom historien har forfattere over hele verden engasjert seg i samfunnsdebatten gjennom sin litteratur.

Litteraturen har blitt brukt som virkemiddel for å få folk til å stille samfunnskritiske spørsmål til autoritetene og menneskene rundt seg.

Flere tidsepoker opp gjennom historien har hatt som formål å sette problemer under debatt. Spesielt i opplysningstiden og realismen, men også i senere tider.

Blant annet skrev Camilla Collet om kvinnelige forfattere i samtiden og Nordahl Grieg krigslyrikk under krigsårene hvor han kritiserte krigføringen og beskrev sine følelser rundt den.

Utdrag
I diktet «De beste» av Nordahl Grieg fra 1942 beskriver han krigsårene under 2. verdenskrig og elendighetene de levde med på denne tiden.

Han kritiserer krigssamfunnet indirekte ved å skrive om de kritikkverdige forholdene under krigen, og dermed la mottakeren tenke selv.

Han formidler de tunge ordene «det er de beste som dør» for å få fram at følelsen soldatene hadde da de ofret seg for et fritt land.

Under krigen døde mange unge gutter som kjempet for frie land, «de beste», mens fienden overlevde. Dette mente Grieg var kritikkverdig.

Gjennom å skrive om de vonde følelsene soldatene kjente på under krigen, vekket det sterke følelser hos medborgerne og også kanskje hos fiendene.

På denne måten kan det bidra til å skape en debatt rundt temaet, selv om det viste seg at årene etter ikke ble noe mindre håpløse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå