Dagsaktuell litteratur fra 1800-tallet & Følelsen av å være etterlatt

Innholdsfortegnelse
Del A Kortsvarsoppgave
Dagsaktuell litteratur fra 1800-tallet

Del 2 Langsvarsoppgave
Oppgave 1
Følelsen av å være etterlatt

Utdrag
Novellen ”Falle” er skrevet av Rakel Solstad (f. 1945) og den ble gitt ut som en del av samlingen Falle i 2015. Novellen tar for seg en etterlatt persons indre og ytre reaksjon på døden til en som må ha stått hovedpersonen svært nær. Tema i novellen er sorg.

Rakel Solstad har skrevet en novelle som utspiller seg innenfor det korte tidsrommet under og etter en kremasjon. Novellen begynner in medias res når en urne med asken til en død person kastes i havet, og novellens jeg-person etter beste evne prøver å ikke miste synet av urnen i vannet. Som dette utdraget: ”Eg kjenner lauvhavet om føtene, lèt kroppen sige ned.” tilsier, er det en personal fortellerstemme i novellen, og synsvinkelen er dermed avgrenset til det hovedpersonen føler og tenker.

Spenningen i novellen bygges opp gjennom skildringer av hovedpersonens omgivelser, samt hans destruktive tanker i etterkant av kremasjonen. Vendepunktet oppstår når hovedpersonen kommer hjem til sin egen leilighet og innrømmer overfor seg selv hvor lite det er som skal til for at han ikke klarer å klamre seg fast til sitt eget liv lenger, fordi sorgen tar overhånd.

I novellen ”Falle” blir man kjent med én hovedperson som skildres indirekte gjennom hans tanker, følelser og handlinger. ”Kroppen min vil lene seg inn mot han, vil leggje seg ned. Vil skjule seg i lauv. Bli borte, i lauv.” Som leser skjønner man at sorgen til denne personen er så sterk at hun eller han har mest lyst til å forsvinne.

Fordi det er en personal synsvnikel skildres miljøet og omgivelsene gjennom hovedpersonen. ”Eg løftar blikket og ser dei store lauvtrea inne på kyrkjegarden. Dei lyser mot meg med gule og raude lauv.” Leseren forstår at det er høst fordi løvet på trærne er gule og røde.

Man får også vite at det er mye løv på bakken, noe som bekrefter at det nærmer seg vinter. I tillegg til dette har jeg-personen et spesielt forhold til trærne rundt seg, og særlig til de to enslige furutrærne utenfor leiligheten. Ikke bare reflekterer trærne årstiden og været, de skildrer også det indre følelseslivet og sinnsstemningen til hovedpersonen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå