1800-1900-tallet | Oppgave | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 2
språkhistorie 1800-1900-tallet
- kompetanse mål: Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
Oppgave: Om vort skriftsprog (1836) av Ivar Aasen (omsett fra dansk av Ottar Grepstad)
• I kva grad har Aasen visjon om eit framtidig skriftspråk i Norge vorte realistisk i dag?
• Korleis heng dette saman med nasjonsbygginga i Noreg på 1800-tallet?
- Uenighet om målform, men:
- Noen viktige historiske faktorer:
- Samnorsk og 1938-reformen:
- 1917:
- 1938:
- 1940:
Ivar Aasen
Fikk Ivar Aasen det slik han ville?

Utdrag
På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter vi hadde vært i union med Danmark som ble oppløst i 1814 var det mange som mente at Norge måtte ha et egent skriftspråk.

Spårkdebatten på 1800-tallet handler for det meste om identitet. Ønske om et egent skriftspråk blir sett på som nasjonsbyggingen på denne tiden.

På 1800-tallet snakket nordmenn forskjellige bygdedialekter, da de aller fleste nordmenn var bønder.

Embetsmennene snakket på denne tiden det som ble kalt for dannet dagligtale, som ligner veldig på dansk. I dannet dagligtale er mange av ordene dansk, men utalen og setningsbygningen var norsk.

Dette var helt uforståelig for bøndene da de gjerne bodde et stykke fra byene. Bøndene hadde også vansker med å lese og rettskriving.

Embetsmennene holdt ofte til i byen, hadde høy utdanning, gjerne som prester, offiserer eller jurister de hadde ikke problemer med dannet dagligtale eller rettskriving. Men embetsmennene utgjorde bare en liten del av befolkningen.

På 1830-talllet fikk vi en debatt om skriftspråket i Norge. Debatten handlet om hva vi skulle gjøre med språket vårt. Det var enkelt sagt tre alternativer:

o A fortsette å skrive dansk.
o A fornorske det danske skriftspråket gradvis.
o A skape et helt nytt skriftspråk basert på én norsk dialekt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå