Innledning
I kapittel 9 står det et avsnitt om befolkningsøkning på 1800-tallet.

Det var ulike årsaker til at folketallet ble fordoblet de første 75 årene, bl.a skyltes det at barnedødeligheten sank.

Dette skyltes et mer effektivt jordbruk og bedre kunnskaper om helse.

Viktige faktorer innen helse, var bl.a. mer kunnskap om hygiene (Semmelweis), og smittefare og vaksinering av barn mot kopper.

Svar på oppgavene finner dere på internett. Husk å oppgi kildene dere har brukt.

Innholdsfortegnelse
1. Hva var kopper, hvordan smittet det, og hvilke spor kunne de som overlevde ha?

2. Hvor langt tilbake i tid har man funnet spor av at historiske personer har hatt kopper?

3. Finner du eksempler på at kjente statsmenn på 1900-tallet som har hatt kopper i barndommen?

4. Hvem oppfant vaksinen, og når var det?

5. Hvordan gikk han frem for å utvikle vaksinen?

6. Hvor mange antok man døde av kopper i Europa på 1800-tallet?

7. Når erklærte WHO (Verdens helseorganisasjon) kopper for utryddet?

8. Finnes dette viruset fremdeles?

9. Når ble det innført tvungen vaksinering av kopper i Norge?

10. Hvorfor var det viktig å ha en koppeattest etter at dette ble obligatorisk med koppevaksinering i Norge?

11. Hvilke forbindelser har vakre, engelske budeier med utviklingen av koppevaksinen, og hvor kommer ordet vaksine fra?

12. Når var koppevaksinen ikke lenger obligatorisk i Norge.

Utdrag
Han brukte stoffer fra kukopper for å fremkalle antistoffer mot kopper, det var slik Jenner utviklet den første vaksinen i verden.

Med å først finne antistoffer mot kopper, tok han dette sammen med noen andre lette stoffer for å få det til å bli noe man kunne sette inn i kroppene til menneskene.

Han fant ut av vaksinene samme år som den ble satt på den første gutten. Men etter dette tok det 10år før neste mann fikk vaksinasjon.