Innholdsfortegnelse
Vaksinasjon og serum
Vaksine
Serum

Utdrag
Hensikten med vaksinen er å få immunforsvaret vårt til å lage antistoffer mot en sykdom kroppen ikke har hatt, men kanskje kan få.

Når kroppen får vaksine, «tror» den at den er smittet og lager derfor antistoff og hukommelsesceller som kan gjenkjenne bakterien eller viruset hvis det kommer smitte senere.

På den måten vil kroppen ha større mulighet til å bekjempe sykdommen dersom det en gang skulle bli nødvendig.

Hvis du er vaksinert, vil immunforsvaret bekjempe sykdommen så raskt at du ikke får symptomer på sykdommen.

Hver vaksine blir laget og gitt som beskyttelse mot en bestemt infeksjonssykdom, for eksempel stivkrampevaksine mot stivkrampe.

Når en vaksine skal lages, bruker vi smittestoff fra sykdommen, det vil si den aktuelle bakteriearten eller virusarten.

Men smittestoffet er i svekket eller død form så faren for å bli syk er svært liten eller lik null.

På overflaten av hvert smittestoff, enten det er i svekket eller i fullstendig form, er det antigener som bare finnes på dette smittestoffet.

Stivkrampebakteriene har antigener, og de er helt spesielle for stivkrampebakteriene. Stivkrampevaksinen inneholder en variant av giften fra bakterien i en ufarlig form.

Når kroppen har fått en vaksine, vil immunforsvaret begynne å produsere antistoffer som gjenkjenner og angriper disse antigenene.

En vaksine er et smitteangrep på kroppen men dette angrepet er normalt ikke sterkere enn at kroppen vinner over vaksinen.

Den svekkete varianten av en bakterie eller et virus som vi blir smittet av gjennom vaksinen, blir normalt bekjempet av immunforsvaret vårt.

Vaksinering er likevel ikke fullstendig risikofritt. I noen sjeldne tilfeller klarer ikke kroppen å bekjempe denne svekkete varianten heller, og da kan vi bli syke.

Dette bør ikke hindre oss i å bruke vaksiner, for uansett er risikoen ved vaksinering ekstremt mye lavere enn den risikoen vi tar når vi kan få selve sykdommen uten å være vaksinert.