Stengelens oppgave | Biologi

Innledning
Stengelens oppgave: Stengelen holder blad og blomster oppe. Det er viktig for at bladene skal få så mye sollys som mulig til fotosyntesen, og for at blomstene skal sitte slik at pollen og frø blir spredt. I grønne stengler foregår det også fotosyntese. Stengelen kan lagre fotosynteseprodukter og vann og er transportvei mellom rot og blad.

Innhold
Stengelens bygning:
Transport i stengelen:

Utdrag
Ledningsvevet er ordnet ulikt hos enfrøbladete og tofrøbladete planter, men hos begge typer består ledningsvevet av silrør og vedrør. Hos enfrøbladete planter, slik som hos tulipaner, er ledningsvevet spredt i hele stengelen.

Hos tofrøbladete planter derimot, slik som hos solsikker, er ledningsvevet ordnet systematisk i et fast mønster like innenfor ytterhuden. I tillegg består stengelen av grunnvev. Hos tofrøbladete planter er det vekstvev mellom silrørene og vedrørene.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter