Plantefysiologi | Biologi oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1)
a) Hva er forskjellen på kjønnet og ukjønnet formering?
- Fordeler kjønnet formering:
- Ulemper kjønnet formering:
- Fordeler ukjønnet formering:
- Ulemper ukjønnet formering:
b) Gi eksempler på ukjønnete formeringsmåter hos planter
c) Mitose: morcelle deler seg i datterceller med like mange kromosomer

Oppgave 2)
a) Hva menes med generasjonsveksling hos planter?
b) Forklar hva begrepene haploid og diploid betyr
c) Hvor mange kromosomer har denne planeten i

Oppgave 5)

Oppgave 6
a) Hvilke deler av frøplanten er hannkjønn og hvilke deler er hunnkjønn?
b) Forklar det som skjer fra pollenet har landet på arret til befruktningen har funnet sted
c) Hva menes med at frøplanter har dobbel befruktning?

Utdrag
- Kjønnet formering (seksuell reproduks), det nye avkommet vil arve 50% av genene til hver av foreldrene. Ukjønnet formering (vegetativ), arvestoffet (DNA) hos avkom er likt mor plantens =klon.

- Kjønnet formering skjer når ved at en hunn blir befruktet av en hann og ukjønnet skjer ved ingen befruktning og den lager kopier av seg selv.

---

- Alle planter har en generasjonsveksling. Det er en veksling mellom en flercellet haploid (n) kjønnsplante og en flercellet diploid (2n) sporeplante, som utgjør hver sin generasjon.

Det vil si at planten veksler mellom en haploid kjønnsgenerasjon og en diploid sporegenerasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå