Innholdsfortegnelse
1. Naturen rundt oss
2. Taksonomi
3. Biologisk mangfold
4. Tilpasning og atferd
5. Celler
6. Transport gjennom cellemembranen
7. Transport, vekst og utvikling hos planter
8. Formering hos planter
9. Hormonsystemet og nervesystemet hos mennesket
10. Transport og bevegelse hos mennesket
11. Menneskets immunforsvar
12. Organsystemer hos dyr
13. Formering hos dyr

Utdrag
12.1 Dyr i protistriket og dyreriket

Fra protister til dyr
De første dyreliknende organismene var encellede, vannlevende protister.

De encellede, dyreliknende protistene består av én enkelt eukaryot dyrecelle. Disse organismene regner vi for å være primitive – enkelt bygd.

Av de kjente dyreartene som lever i dag er 95% virvelløse dyr. Det vil si at de ikke har noen virvelsøyle, altså en ryggrad, slik vi ser hos virveldyrene.

Virvelløse dyr er f.eks. insekter, krepsdyr, muslinger og sjøstjerner. Virveldyr er fisker, amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr.

Fellestrekk for alle dyr:
- Dyr er flercellede og har eukaryote celler
- Dyreceller mangler cellevegg
- Dyr får energi ved å spise andre organismer. Det vil si at de er heterotrofe
- Dyr former seg vanligvis kjønnet, av og til ukjønnet. Noen dyr kan formere seg både kjønnet ukjønnet.
- Dyr kan reagere på omgivelsene og bevege seg fordi de har nerveceller og muskelceller.

12.2 Sirkulasjonssystemet
Encellede og fåcellede organismer har direkte transport inn og ut av hver celle, mens større dyr har et eget organsystem for sirkulasjon.

Sirkulasjonssystemet kalles også blodomløpet eller blodkretsløpet. I Sirkulasjonssystemet hos dyr er vi en utvikling fra dyr med lite kroppsvolum til dyr med større kroppsvolum.

De fleste Sirkulasjonssystemer består av blod, blodårer og hjerte. Måten Sirkulasjonssystemet er bygd opp på, varierer hos forskjellige dyr, men er mye felles.

Amøben er ikke et dyr, men en encellet protist. Amøben har ikke et Sirkulasjonssystemet. Sirkulasjonen av næring, avfall og gasser inni cellen skjer ved diffusjon.

All transport ut av og inni cellen skjer direkte gjennom cellemembranen, og transporten kan være passiv eller aktiv. Opptak av næring hos en amøbe skjer aktivt ved endocytose.

Større dyr har et Sirkulasjonssystemet som består av hjerte, blodårer og blod, og som enten er åpent eller lukket.

I et åpent Sirkulasjonssystem pumpes blodet fra hjertet gjennom en arterie og flyter deretter fritt sammen med vevsvæsken innimellom cellene ute i vevet. Fra vevet blir blodet samlet i nye blodårer, vener og så transportert til hjertet igjen.