Innledning
Kloning betyr å skape en helt lik kopi av gener, celler eller hele organismer.

Kloning kan blant annet brukes til å skape et nytt hjerte til en som trenger det for å overleve.

Det finnes organdonorer, men sjansen for at kroppen frastøter det ukjente organet med helt annet arvestoff er stor.

Siden det i teorien er mulig å lage et hjerte med like gener som det personen har ville det løst hele problemet.

Kloning brukes også for å forske og utvikle nye medisiner. Allikevel finnes det en rekke etiske ulemper som gjør at det i svært mange land ikke er lov med noen form av forsking på kloning.

Utdrag
Det finnes to ulike typer kloninger i dag. Terapeutisk kloning og reproduktiv kloning. Førstnevnte gjøres for å skape nye organer som i eksempelet over.

Den andre formen for kloning er som sagt reproduktiv kloning og ønsket utfall her er å skape et nytt individ med likt arvestoff som et annet individ.

Måten dette skjer på er at en eggcelle tas ut fra et individ og kjernen fjernes.

En kroppscelle tas så ut fra det individet som skal klones og kjernen føres ut av cellen for så å føres inn i den tomme eggcellen.

Denne tilføres faktorer som gjør at den deler seg og blir til en embryo.

Embryoen ettes inn i livmoren til et nytt individ. Når embryoen så utvikler seg og fødes har vi et individ som har 100% likt arvemateriale som individet vi tok kroppscellen fra.

For å kunne klone en mammut er det reproduktiv kloning som må brukes.

Den største forskjellen med den originale reproduktive kloningen er at det må brukes nedfossede celler isteden for levende og fordi celler forandres når individet dør og når de fryser kan det krystallisere seg.