Vitenskapens utvikling og betydning i renessansen | Historie & filosofi

Vitenskapens utvikling og betydning i renessansen

Innledning
Hva skjedde med vitenskapen under renessansen? I denne teksten skal jeg ta for meg hvordan vitenskapen utviklet seg og hvilken betydning den hadde i renessansen.

Jeg skal se nærmere på tankene til Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler og Galileo Galilei og hvordan deres teorier bidro til vitenskapens utvikling. Hvilke av tankene deres har lagt grunnlaget for dagens vitenskap?

Utdrag
I renessansen var man veldig opptatt av antikkens kultur, man så blant annet tilbake på litteraturen og det ikke-religiøse synet på stat og samfunn, men når det kom til vitenskapen, så renessansemenneskene fremover.

De var ivrige etter å finne svar på det de ikke visste noe om, istedenfor å kun forholde seg til antikkens teorier. Tidligere hadde vitenskapen vært tett knyttet til teologi og filosofi, men i renessansen satte man større krav til eksperimentering og sikre, vitenskapelige metoder (Sletnes, 2017).

På denne tiden oppsto blant annet hypotetisk deduktiv metode, hvor man tar utgangspunkt i en hypotese og gjennomfører forsøk for å undersøke om hypotesen stemmer eller ikke.

I tillegg måtte man kunne argumentere for teoriene sine og kunne legge frem bevis. Disse metodene er fremdeles sentrale, selv i dagens vitenskap.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå