Renessansen | Historieinnlevering

Innholdsfortegnelse
Renessansen
Reformasjonen
Faktorer og konsekvenser

Utdrag
En annen viktig bakgrunn er humanisme. Det er ofte snakk om en gjenoppdagelse av Platon, nye måter å studere, og det er nye tekster å lese. Det at veldig mange bestemmer seg å lære de bibelske språkene, spesielt gresk. Det er derfor en ny bølge med dannede mennesker.

Boktrykkerkunsten er også en faktor. Flere kan lese, siden bøkene er billigere. Og det betyr ikke minst at utdanning er et større krav. Utdanningen har utviklet seg gjennom høymiddelalderen og senmiddelalderen. PÅ 1500-taller er utdanningen på et veldig høyt nivå.

Konsekvensene av reformasjonen likner veldig på faktorene. Paven er blant annet enda mer svekket, hvert fall i de protestantiske landene. Dette blir et veldig stort problem, og en kan si at Luther svekket Europes enhet på en måte som ikke er så lett å forstå.

For eksempel var det en enorm og blodig affære på Saint Barthélemy day, der en av gruppene gikk og slaktet alle. En religiøs rase som samfunnet ikke klarer å ”fange” . En av grunnene er at Luther svekket edene.

Det er flere reformasjoner. PÅ begynnelsen av 1600-tallet begynner fattighetsmenighetene. De ville blant annet ikke ha dåp. Da begynte det å gå forskjellige veier, når grupper klarte å overleve uten den katolske kirken.

Lesning blir en åndelig øvelse, og det er ikke bare de geistlige og adelsfolk som får lov til å lese. Hvem som helst får lov til å lese. Reformasjonen blir mye mer tekstbasert.

Det er flere bøker tilgjengelig, for det er flere bøker som skrives. Det har vært et mirakel for trykkekunstindustrien. Brev og traktater blir trykket opp og produsert til det uendelige. Bibler blir også oversatt til europeisk språk.

Det er også en universalisering av klosterbevegelsen, og klosterbevegelsens etikk.

En annen konsekvens er webers tese. Det går ut på at det er en ting som gjør protestantismen særlig egnet til en kapitalistisk økonomisk form. Den første grunnen er at det bare er sekulære gode gjerninger. Man kan for eksempel ikke låne godhet fra et kloster.

Hvis man først skal være et godt menneske så må en gjøre det i den sekulære sværen. Alle har sitt kall. Ordet ”kall” er ganske sentralt til denne tesen.

Det er noe som Luther erstattet. Han erstattet preste- og munkekallet til sekulære kall. Hvis man er en konge, vær en konge for Gud. Jobber man for Gud så er man motivert, og det blir mer arbeid.

En annen grunn er at det er en begrensning på religiøst forbruk.

Man kan ikke gi bort store malerier til kirken, for å tjene gud. Skal man være et godt menneske skal man heller ikke leve i luksus. Disse to økonomiske faktorene, altså arbeid og religiøst forbruk, gjør at protestanter opparbeidet masse penger.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå