Innledning
Stenderforsamling – En forsamling som besto av de tre stendene adel, borgere og geistlighet.

Nasjonalforsamling – Det folkevalgte statsorganet.

Innholdsfortegnelse
Ordbank
Napoleon og Napoleons krigene – Konsekvenser og virkninger

Utdrag
Før Napoleons krigene var Frankrike Europas nest mest folkerike land, og etter Napoleon mistet Frankrike sin stormakts status.