Fransk Revolusjon Napoleon | Historie oppgave

Innledning
Stenderforsamling – En forsamling som besto av de tre stendene adel, borgere og geistlighet.

Nasjonalforsamling – Det folkevalgte statsorganet.

Innhold
Ordbank
Napoleon og Napoleons krigene – Konsekvenser og virkninger

Utdrag
Før Napoleons krigene var Frankrike Europas nest mest folkerike land, og etter Napoleon mistet Frankrike sin stormakts status.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter