Enevelde | Historie- innlevering

Innledning
Et enevelde går ut på at makten er gitt til en monark. Monarken har dermed fullmakt til å styre landet på sin egen måte. Denne styremåten kan være med på å skape konflikter og endringer som kan påvirke flere viktige faktorer.

I denne oppgaven skal det redegjøres for årsaker til dannelsen av eneveldet. Samtidig skal virkningene av denne styremåten drøftes.

Frankrike var kjent for sitt absolutte monarki. England derimot, var kjent for deres konstitusjonelle monarki.

Disse landene er sentrale eksempler på utviklingen av dagens styringsformer. For å finne ut av hvorfor eneveldet seiret i Frankrike og ikke England, er det viktig å se tilbake til middelalderen.

Utdrag
Dette var nødvendigvis ikke tilfellet for alle land. Frankrikes styremåte er en viktig kontrast i forhold til hvordan England ble styrt.

La République Française- også kjent som Frankrike, ble kjennetegnet som et føydalistisk samfunn i middelalderen.

Samfunnet ble delt inn i forskjellige klasser:

fyrstene øverst, deretter kronvasallene, vasallene, frimenn, håndverkere & by-borgere og ufrie bønder nederst.

Etterhvert som tiden gikk begynte kongemakten å vokse samtidig som versalenes politiske betydning ble redusert. Dette skyldtes utviklingen av kristen tro.

Kristendommens ideal var en sterk konge som styrte over store områder, og man så på kongen som Guds utsendte på jorda (NDLA, 2017). Slik fikk folket respekt for den overordnede.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå