Hva påvirker kjøptsatferden? – innlevering

Innledning
Det er mange ting som påvirker kjøpsatferden. Markedsførerene må gi det siste puffet for å få kundene til å gjøre en handling, altså kjøpe.

Utdrag
Ideer, verdier, regler og normer som vi tilegner oss fra andre i samfunnet det vi lever, og som vi forsøker å “gi videre” til de som kommer etter oss. F.eks selges det 300.000 flasker mer ketchup på 17. mai enn andre ganger. Man kan gjerne se utifra andres klesstil hvilken kultur de tilhører. F.eks en pønker, en same elns.

Kjennetegn ved norsk kultur:
- Gode på ski
- Ærlige, norsk kultur bygger på ærlighet og at man ikke skal utnytte systemet.
- Bunad
- Innelukkede i motsetning til f.eks britene og amerikanerne.

* Sosiale forhold
- Primærgruppe
- Sekundærgruppe

Handler om f.eks familien din, vennegjengen din eller arbeids kollegene. Dersom alle vennene dine er sosser f.eks, ville du kanskje vært særdeles opptatt av merkeklær. Hadde de vært pønkere ville du kanskje heller ah valgt sorte klær og nagler. Dette handler om at man ønsker å være likesom de rundt seg.

Sosial status, referansegrupper (primær og sekundær primærgrupper er de som påvirker oss mest, de som er nærmest oss. Familie, nære venner, naboer, skolevenner. Sekundærgruppen er de som kanskje påvirker deg litt, som f.eks de på fotball-laget eller de du ikke ser fullt så ofte), roller.

Dette er imidlertid ikke så utbredt i norge, da vi ikke har slik klasseskille som man har i mange andre land. Det er ikke stor forskjell på veldig rike og fattige i Norge.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå