Hvordan påvirker uformelle roller selvbildet | Psykologi

Innledning
Vi blir født inn i et samfunn. Vi blir registrert, og kommer i offentlige register og arkiver. Vi blir fulgt tett opp av offentlige institusjoner. Sammenhengen her gir oss rammene rundt den sosiale kompetansen.

Sosial kompetanse er grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger mennesker trenger for å kunne være i en sosial virkelighet.

En trenger sosial kompetanse for å fungere med andre mennesker, bli sosialt akseptert eller for å bygge relasjoner som venner og familie.

For å starte forfra kan vi se på sosialiseringsprosessen. Sosialiserings prosessen, er en prosess som foregår gjennom hele livet --> fra vi bli født til vi dør.

Dette er prosessen hvor individet tilpasser seg samfunnet, kulturen og andre personer - og hvor vi tilegner oss normer, verdier og holdninger. Denne prosessen går gjennom tre faser.

Utdrag
Utgangspunktet i modellen er rolleforventninger, som finnes i det sosiale systemet. Alle disse forventingene er knyttet til rollen selv. I samfunnet derimot finnes det flere forventninger til rollen du har i samfunnet, dette kan være rollen som elev.

Lærere, mor og far, medlever, venner og generelt de som har kjennskap til individet, har en slags forventning til hvordan du presterer og opptrer i skolen.

Eleven selv registrer forventingene til at en skal være bestemt og vet hvordan en elev opptrer. Samtidig er disse forventingene forskjellig fra individ til individ, og fra miljøer.

Personer du har mer kontakt med, har du lettere med å oppfatte forventingene, enn til personer du ikke har like nær relasjon til. For eksempel er mor og far sine forventinger annerledes enn det en lærer har til deg.

Måten en får med seg alle forventningene er gjennom rolleoppfatning. Det vil si hvordan en forstår rollen sin, innholdet i den og hvordan en bør oppføre seg.

RolleoppfatningenIer avhengigIavIhvemIdetIerIsomIoppfatterIforventingene, hvem som er i sitt personlige system og hvilke holdninger, motiver, behov og med mer individet har.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå