Hvordan påvirker mediene samfunnet? | Oppgave

Innledning
Dette dokumentet skal ta for seg hvordan mediene påvirker samfunnet i dag, og hva som er konsekvensene til dette. Jeg skal også gjøre rede for det positive og de negative tingene med media, hvorfor mennesker blir så lett påvirket og hvorfor mennesker blir påvirket forskjellig av media i dag.

Jeg skal også ta i utgangspunktet til ungdommer i dag, og hvordan de blir påvirket av media.

Vi mennesker bruker ulike medier hver dag, og mediene har blitt en del av samfunnet vår. Vi blir lett påvirket av mediene uten å legge så mye merke til det.

Alle mennesker blir ikke like lett påvirket som andre. Vi har ulike tolkninger til det som blir vist av mediene. I tillegg til egne meninger, her det mye å si hvor mye kunnskap en har fra før. I dag blir barn og unge lettere påvirket av media, siden de vokser opp i et media samfunn.

Innholdsfortegnelse
- Påvirker mediene samfunnet?
- Alle blir påvirket forskjellig
- Det positive og negative med media
- Hvordan blir ungdommer påvirket av medier?
- Konklusjon

Utdrag
Folk har forskjellige tolkninger og meninger om ting. Hvordan du tolker nyhetene fra mediene, avhenger helt av hvor mye kunnskap du allerede har. Ulike forklaringer kommer fra personlig bakgrunn og erfaring, og fra egne tanker og meninger.

Mange mennesker i dag har en større oppfatning av medieinnflytelse på sosiale medier.

For eksempel er røykekampanjer som sier «røyking dreper» og «røyking er skadelig», som for ikke-røykere til å fortsette å holde seg unna røyking og bekrefte at røyking er skadelig, men røykere vil mest sannsynlig tro at staten vil kontrollere deres personvern.

På grunn av omfanget av kampanjen er det veldig sannsynlig at røykere av og til tar imot informasjonen og slutter å røyke.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå