Innledning
Dette dokumentet skal ta for seg hvordan mediene påvirker samfunnet i dag, og hva som er konsekvensene til dette.

Jeg skal også gjøre rede for det positive og de negative tingene med media, hvorfor mennesker blir så lett påvirket og hvorfor mennesker blir påvirket forskjellig av media i dag.

Jeg skal også ta i utgangspunktet til ungdommer i dag, og hvordan de blir påvirket av media.

Vi mennesker bruker ulike medier hver dag, og mediene har blitt en del av samfunnet vår. Vi blir lett påvirket av mediene uten å legge så mye merke til det.

Alle mennesker blir ikke like lett påvirket som andre. Vi har ulike tolkninger til det som blir vist av mediene.

I tillegg til egne meninger, her det mye å si hvor mye kunnskap en har fra før. I dag blir barn og unge lettere påvirket av media, siden de vokser opp i et media samfunn.

Innholdsfortegnelse
- Påvirker mediene samfunnet?
- Alle blir påvirket forskjellig
- Det positive og negative med media
- Hvordan blir ungdommer påvirket av medier?
- Konklusjon

Utdrag
Folk har forskjellige tolkninger og meninger om ting. Hvordan du tolker nyhetene fra mediene, avhenger helt av hvor mye kunnskap du allerede har.

Ulike forklaringer kommer fra personlig bakgrunn og erfaring, og fra egne tanker og meninger.

Mange mennesker i dag har en større oppfatning av medieinnflytelse på sosiale medier.

For eksempel er røykekampanjer som sier «røyking dreper» og «røyking er skadelig», som for ikke-røykere til å fortsette å holde seg unna røyking og bekrefte at røyking er skadelig, men røykere vil mest sannsynlig tro at staten vil kontrollere deres personvern.

På grunn av omfanget av kampanjen er det veldig sannsynlig at røykere av og til tar imot informasjonen og slutter å røyke.

Media er veldig mye brukt i samfunnet mediene finner i aviser, TV, radio og nettet.

Det er menneskene som skriver nyheter, eller som lager reklamer eller kampanjer som bestemmer.

Det er de som velger å fylle ut medieinnholdet, og trenger vanligvis å bli formidlet til den offentlige debatten seriøst, mens andre bare kan tjene penger når vi kjøper deres produkter.

Et medium er et verktøy som brukes til å formidle noe til en eller flere mottakere, som kan omfatte underholdning, informasjon eller opplevelser.

Det finne mange eksempler på hva media påvirker oss på og disse er, hvordan vi oppfatter verden rundt oss, hva vi bruker penger på, hvem vi velger til rolle modell, hvilke holdninger vi danner oss, hvilke yrke vi vil ha, hvor vi vil bo osv. (Einar Gjærevold, 2018).