Mediene som politisk aktør | Politikk og menneskerettigheter

Medier Eksamensoppgave

Innledning
Den franske statsrettsfilosofen, Montesquieu, ga i 1748 ut et verk hvor han uttrykte en idé om at makten i en stat kunne fordeles mellom tre organer. Utgangspunktet i hans tenkning var at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den» (Berg, 2017). På bakgrunn av dette, foreslo han en tredeling av makten: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt.

Disse statsmaktene skulle operere uavhengig av hverandre og hindre hverandre i maktmisbruk. I Norge blir dette systemet kalt for parlamentarisme. I nyere tid, har massemediene tilegnet seg en stor grad av makt i offentligheten.

Mediene spiller en viktig rolle som «motmakt» mot andre makthavere i samfunnet, fordi de blant annet har som selvpålagt oppgave å avsløre maktmisbruk. Massemediene blir ofte karakterisert som vår fjerde statsmakt.

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på medienes rolle og funksjon i norsk og internasjonal politikk, og hvordan mediene kan påvirke demokratier. Essensen i oppgaven vil være medienes rolle som politisk aktør, og det norske systemet vil være det fremste eksempelet, men kobles opp mot generelle, internasjonale forhold.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå