Innholdsfortegnelse
Kap 5
1. Journalister skal forholde seg alltid til Vær varsom-plakaten. Hvorfor. Forklar.

2. Forklar hva som menes med kildevern.

3. Kilder kan man dele inn i tre forskjellige typer. Hvilken. Forklar.

4. De forskjellige kildene man kan bruke har også forskjellige type kompetanse. Hvilken fire typer ligger til grunn for at man er en kilde.

5. Forklar begrepet clickbait.

6. Det finnes tre hovedsyn på mediene . Forklar

7. Det finnes tre perspektiver på mediebrukerne .

8. Forklar kultivasjonsteorien.

9. Forklar kultivasjonseffekten.

10. Hva menes med tredjepersonseffekten. Forklar.

11. Hva menes med injeksjonssprøytemodellen. Forklar.

12. Forklar hva som menes med dagsordenfunksjonen.

Kap 8
13. En ytring er mer enn du sier eller skriver. Det kan også være en demonstrasjn, et fotografi, et kunstverk eller et klesplagg. Hvilke ytringer har du lagt spesielt mer til den siste tiden ? Hvorfor la du spesielt merke til dem ?

14. Forklar hva det menes med den fjerde statsmakt. Hvem er de andre tre.

15. Forklar begrepet taushetsspiralen. Kan du nevne noen eksempler.

16. Forklar begrepet blasfemi. Hva kan være grunnen til at blasfemi ikke lenger hører med blant de juridiske begrensningene av ytringsfriheten,, tror du ?

17. Forklar begrepet sensur. Finnes det noen former for sensur i vår vestlige demokratiske samfunn ? I så fall hvilken former av sensur snakker vi om da ?

18. Hva mener du om anonyme ytringer på nettet?

19. Synes du nynazister og rasister skal kunne demonstrere på offentlige steder ? Hvorfor eller hvorfor ikke ?

Utdrag
1. Journalister skal forholde seg alltid til Vær varsom-plakaten. Hvorfor. Forklar.
Dette er et sett regler, som er viktig, hvis du mener noen har brutt en av disse reglene kan du klage til Pressens Faglige Utvalg, grunnen til at det er viktig å følge denne er for din egen sikkerhet og på grunn av at median er et farlig våpen som ikke skal misbrukes.

2. Forklar hva som menes med kildevern.
Kildevern er medias rett til å ikke oppgi kilder, i hvise sammenhenger der kilden kan bli utsatt for ting på grunn av det media skrev er kildevern viktig og kan love en kilde anonymitet, og fortsatt få viktig informasjon.

3. Kilder kan man dele inn i tre forskjellige typer. Hvilken. Forklar.
Muntlige kilder: noen som har uttalt seg muntlig
Skriftlige kilder: bøker, dokumentarer, e-post ogv…..
Audiovisuelle kilder: fotografier, tv-programmer, lydopptak radioprogram ogv…

4. De forskjellige kildene man kan bruke har også forskjellige type kompetanse. Hvilken fire typer ligger til grunn for at man er en kilde.
Førstehåndskilder: direkte involvert eller til stedet
Ekspertkilder: forskere…..
Lekpersoner: vanlig folk
Konsekvenseksperter: samme som lekpersoner, men saken har en konsekvens for dem

5. Forklar begrepet clickbait.
innhold hvor hovedformål er å tiltrekke seg oppmerksomhet og oppmuntre besøkende til å klikke på en lenke til en bestemt nettside.

Kap 6
6. Det finnes tre hovedsyn på mediene . Forklar
1920–1940-årene: allmektige medier oppfatningen var at mediene hadde en sterk og direkte påvirkning på et ensartet publikum.

1950–1960-årene: avmektige medier Troen på de allmektige mediene forsvant da man begynte å forske systematisk på saken.

I årene etter andre verdenskrig ble forskerne i stedet opptatt av at mediene var «avmektige», uten egen påvirkningskraft. ·