Den Europeiske Unionen | Politikk og menneskerettigheter

Internasjonal politikk; Den Europeiske Unionen
Utfordringer og konfliktløsning

Innledning
Konflikter ble til med menneskene, fra alminnelige uenigheter, til kriging om landområder og ressurser. Da menneskene begynte å organisere seg i byer, og etter hvert stater, ble konfliktene mer omfattende.

Man dannet militære styrker for å kunne beskytte sitt folk og landområde, og for å kunne herske over andre. Kriging i seg selv er så og si aldri ønsket, men ofte ser man på det som et nødvendig steg for å kunne få det man vil ha.

Viktigheten av å kunne forhandle seg gjennom uenigheter, er et resultat av nettopp dette. Det er dyrt, destruerende og ofte unødvendig med krigføring. Konfliktløsing- og forebygging gjennom forhandlinger og samarbeid er en forutsetning for det moderne samfunnet.

I denne oppgaven skal jeg se på hvilke utfordringer stater og andre aktører stilles ovenfor i internasjonal politikk og hvordan de forsøker å løse konflikter gjennom forhandlinger og samarbeid.

Jeg har valgt å besvare oppgaven ved å se nærmere på utfordringer i samarbeidet i den Europeiske Unionen, og hvilken rolle de har som aktør i europeiske og globale konflikter.

Utdrag
Ifølge Folkeretten, kan en stat defineres gjennom fire punkter: en permanent befolkning, et definert territorium, en regjering og evnen til å ha forbindelse med andre stater (Fagelund Knudsen, 2018).

Max Webers krav om at en stat også må ha voldsmonopol, inngår også i definisjonen av en stat i denne besvarelsen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå