Politikk & medier

Innledning
I denne verden har de vestlige mediene fremstilt kloden som et skremmende sted fult av monstre og onde ledere som er fast bestemt på å true den «etablerte orden». Det er en etabler sannhet at de vestlige mediene dominerer verdensbildet, men i hvilken grad gjelder denne sannhet per dags dato?

Utdrag
La oss ikke se bort ifra at største mediene og nyhetsbyråene har hovedredaksjonene sine i Vesten. Naturligvis blir virkelighetsbildet dratt mot vest, og det blir svært vanskelig å fiske opp hva folk i Asia, Midtøsten, Afrika osv. egentlig mener.

Disse menneskene er også helt avhengige av at vi i den vestlige verden leverer informasjon om hva som skjer. Mediene i Vesten sitter dermed med en enorm makt, vi ikke engang vet at vi har. Vi setter dagsorden over hele kloden, og det kan få følger for hva slags saker statslederne henger seg opp i og vil løse.

For å understreke at de vestlige mediene faktisk drar virkelighetsbildet med seg vestover, kan vi bare se på hvor de største nyhetsbyråene ligger, og lesertallene deres.

Her i Norge er det ingen tvil om at nyhetsbyråer som VG, Aftenposten og Dagbladet regjerer. Først og fremst er det viktig å påpeke hvor mange som bor i Norge per dags dato; 5,3 millioner mennesker.

Ifølge SSB (tall 2020) er 2,8 millioner arbeidsdyktige og vi kan ta utgangspunkt i at det er i hovedsak disse som leser nyhetene hyppigst. Så skal vi se på tallene fra nyhetsbyråene.

Alle tallene er fra 2018. VG har 2,3 millioner lesere, Dagbladet har 1,4 millioner og Aftenposten har 1,4 millioner. La oss heller ikke glemme at det største nyhetsbyrået i verden ligger i USA, nemlig Associated Press.

Bare i Norge leser omtrent alle arbeidsdyktige nyheter på VG, og det er ikke til å legge lokk på at de har dermed en enorm påvirkningskraft. Vi har en så stor troverdighet til disse nyhetsbyråene, at da vi leser saken på en av de nevnte nyhetskanalene er vi svært lite kildekritisk og stoler blindt på én journalists oppfatning av saken.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå