Innledning
For de aller fleste av oss føles hjemmet vårt som det tryggeste stedet å være. Man er omringet av mennesker som elsker en, og vil gjøre alt for å beskytte en. For noen andre er hjemmet et sted hvor man blir mishandlet, et sted du helst vil unngå å være.

Å bli mishandlet av dine omsorgspersoner påvirker tilknytningsdynamikken mellom barn og foreldre, dette kan også påvirke de sosiale relasjonene gjennom livet.

Studier viser at barn som har opplevd mishandling eller omsorgssvikt i barndommen har økt risiko for å utvikle psykiske sykdommer, kognitiv svikt, rusmisbruk, kriminell atferd, sviktede fysisk helse og tidligere død. (nkvts, hentet 02.10.19).

Knut Storberget uttaler seg i boken Livet etter skuddene om viktigheten av å bry seg, gripe inn og fange faresignalene. Alt for mye av volden dekkes bak skam, frykt og fornektelse, og det må ta slutt for å hjelpe de rammede.

Disse temaene er også behandlet i skjønnlitteraturen, gjennom blant annet Ondskapen og Livet etter skuddene. Bøkene tar for seg vold og konsekvensene volden kan få for voldsofferet. To familier med vold i hjemmet, to så ulike historier med en ting til felles, vold av sine omsorgspersoner.

Hovedfokuset i oppgaven omhandler hvordan litteraturen i disse bøkene fremstiller hverdagen til voldsofrene, og hvordan dette endres igjennom boka. Med hjelp av litteraturen kan man forklare hvordan hverdagen deres påvirkes av omstendighetene i hjemmet.

Temaet vold i nære relasjoner er et utrolig interessant tema, og et utrolig viktig tema.

Innholdsfortegnelse
Innledning: 2
Teoridel: 2
Ondskapen: 3
Livet etter skuddene: 3
Hoveddel 4
Fortellermåte og komposisjon: 4
Personkarakteristikk: 6
Miljøskildring: 8
Sammenligning: 9
Konklusjon: 10
Kildeliste: 10

Utdrag
Boken «Ondskapen» handler om en 16 år gammel gutt kalt Erik Ponti. Erik lever med en voldelig far, og hverdagen hjemme er tøff. Stefaren hans bruker volden mot han for hver minste ting, som for eksempel det å miste bestikket i gulvet. Et sånt uhell kunne koste han 25 rapp etter middagen. Volden fra hjemmet tok han med seg på skolen. Han ble sjef i gjengen og skolens slåsskjempe.

Alle ønsket å være venn med Erik, slik unngikk de mest mulig juling.

Hverdagen inneholdt mye vold og annen kriminalitet, og en dag skulle han bli tatt for akkurat dette. Han og vennene hans pleide å stjele cd-er i musikkbutikkene, når de ble tatt ble Erik holdt som hovedansvarlig for tyveriet. Etter det bestemte gjengen seg for å fortelle rektor om all volden Erik brukte imot dem. Han ble da utvist fra skolen på grunn av uakseptabel oppførsel.

Moren ønsket å gi han en ny sjanse, gi han en mulighet til å komme seg vekk fra miljøet på hjemstedet og stefaren. Han havnet på en internatskole på andre siden av Sverige hvor han fikk mulighet til å fortsette skolegangen.

Erik bestemte seg for at her skulle han starte et nytt liv, et liv uten vold. Etter hvert innser han at skolemiljøet er sterkt preget av vold, og han kommer tilbake til gamle vaner. Skolefordelingen var slik at de eldste fikk lov til å bruke vold for å disiplinere de yngre elevene. Dette var noe skolen kalte for kameratoppdragelse, elevene hadde ansvaret for at elevene oppførte seg.

Erik syntes ikke noe om volden han ble utsatt for igjennom kameratoppdragelsen, dette aksepterte han ikke. Dette førte til bråk, straffarbeid og arrest. Han fikk straffearbeid som skulle utføres hver helg til han gikk ut av skolen.

På internatet fikk Erik en romkamerat som het Pierre Tanguy, de endte opp med å bli gode kamerater. Pierre er skoleflink, og ble derfor til skolens nerd. Han hadde ikke vært involvert i noe vold så lenge han hadde gått der, men dette snudde når Erik begynte. De begynte å holde tett sammen, og holdt sammen mot urettferdigheten og volden.

Dette gjorde at rådet som ble styrt av de eldste elevene begynte å hate de. Pierre endte opp med å bli utsatt for vold, og måtte hjelpe Erik ut av mange voldelige situasjoner.

Livet etter skuddene:
«Livet etter skuddene» handler om en familietragedie som tok sted på Braskereidfoss i Våler kommune. Boken er skrevet av den eldste datteren i familien. Familien på seks besto av mor, far og fire barn. Far var norsk og mor var belgisk. De møttes når Johan Breijvik studerte medisin i Belgia. De bosatte seg på Braskereidfoss hvor de fikk fire barn til sammen.

Johan jobbet som kommunelege, og de ble ofte kalt for «doktorfamilien». Han var kjent som en utrolig flink lege, og bygda hadde stor tillit til han.

Jobben som lege tok han veldig seriøst, og han la inn mye innsats for å være tilstede for pasientene sine. Pasientene følte seg så trygg på han at de kunne finne på å banke på døren etter arbeidstid hvis det oppsto et problem de trengte hjelp med.

I juletider fikk han levert gaver som blomster og alkohol på døren. Jobben som kommunelege var hans stolthet, og en stor del av hans identitet. Allikevel var det en så krevende med en hverdag som fire barns far.

Forfatteren beskriver familien som lykkelig, hun mente faren var den som alltid ønsket å være tilstede. Han var faren som deltok i ulike sportssammenhenger, fikk barnene sine inn i sport og heia ved sidelinjen ved ulike sportsprestasjoner. Hun beskriver barndommen sin som veldig fin, med en lykkelig familie.

Når hun var kommet i tenårene begynte ting i hjemmet å forandre seg, faren begynte å forandre seg. Hun fant ut i senere tid at han hadde begynt å misbruke alkohol, som gikk videre til at han begynte å misbruke piller.

Dette ble verre med tiden, han mistet legelisensen sin, han ble skilt og flyttet for seg selv. For hver dag så mistet familien faren sin i all pillemisbruken, og tilslutt følte de at han ikke kunne reddes. En sen kveld i februar bestemte den tidligere kommunelegen seg for reise hjem til sin tidligere kone, han tok først livet av henne, så reiste han hjem igjen til seg selv hvor han tok sitt eget liv.

Boken handler videre om livet etter drapene, og hvordan dette preget hverdagen til de etterlatte søsknene. I slutten av boken er har Knut Storberget skrevet etterordene. Han uttaler seg om vold i hjemmet og hvordan hjelpe familier med vold.