Hvordan påvirker vold hverdagen til voldsofrene

Innledning
For de aller fleste av oss føles hjemmet vårt som det tryggeste stedet å være. Man er omringet av mennesker som elsker en, og vil gjøre alt for å beskytte en. For noen andre er hjemmet et sted hvor man blir mishandlet, et sted du helst vil unngå å være.

Å bli mishandlet av dine omsorgspersoner påvirker tilknytningsdynamikken mellom barn og foreldre, dette kan også påvirke de sosiale relasjonene gjennom livet.

Studier viser at barn som har opplevd mishandling eller omsorgssvikt i barndommen har økt risiko for å utvikle psykiske sykdommer, kognitiv svikt, rusmisbruk, kriminell atferd, sviktede fysisk helse og tidligere død. (nkvts, hentet 02.10.19). Knut Storberget uttaler seg i boken Livet etter skuddene om viktigheten av å bry seg, gripe inn og fange faresignalene.

Alt for mye av volden dekkes bak skam, frykt og fornektelse, og det må ta slutt for å hjelpe de rammede.

Disse temaene er også behandlet i skjønnlitteraturen, gjennom blant annet Ondskapen og Livet etter skuddene. Bøkene tar for seg vold og konsekvensene volden kan få for voldsofferet. To familier med vold i hjemmet, to så ulike historier med en ting til felles, vold av sine omsorgspersoner.

Hovedfokuset i oppgaven omhandler hvordan litteraturen i disse bøkene fremstiller hverdagen til voldsofrene, og hvordan dette endres igjennom boka. Med hjelp av litteraturen kan man forklare hvordan hverdagen deres påvirkes av omstendighetene i hjemmet. Temaet vold i nære relasjoner er et utrolig interessant tema, og et utrolig viktig tema.

Innholdsfortegnelse
Innledning: 2
Teoridel: 2
Ondskapen: 3
Livet etter skuddene: 3
Hoveddel 4
Fortellermåte og komposisjon: 4
Personkarakteristikk: 6
Miljøskildring: 8
Sammenligning: 9
Konklusjon: 10
Kildeliste: 10

Utdrag
Boken «Ondskapen» handler om en 16 år gammel gutt kalt Erik Ponti. Erik lever med en voldelig far, og hverdagen hjemme er tøff. Stefaren hans bruker volden mot han for hver minste ting, som for eksempel det å miste bestikket i gulvet. Et sånt uhell kunne koste han 25 rapp etter middagen. Volden fra hjemmet tok han med seg på skolen. Han ble sjef i gjengen og skolens slåsskjempe.

Alle ønsket å være venn med Erik, slik unngikk de mest mulig juling.

Hverdagen inneholdt mye vold og annen kriminalitet, og en dag skulle han bli tatt for akkurat dette. Han og vennene hans pleide å stjele cd-er i musikkbutikkene, når de ble tatt ble Erik holdt som hovedansvarlig for tyveriet. Etter det bestemte gjengen seg for å fortelle rektor om all volden Erik brukte imot dem. Han ble da utvist fra skolen på grunn av uakseptabel oppførsel.

Moren ønsket å gi han en ny sjanse, gi han en mulighet til å komme seg vekk fra miljøet på hjemstedet og stefaren. Han havnet på en internatskole på andre siden av Sverige hvor han fikk mulighet til å fortsette skolegangen.

Erik bestemte seg for at her skulle han starte et nytt liv, et liv uten vold. Etter hvert innser han at skolemiljøet er sterkt preget av vold, og han kommer tilbake til gamle vaner. Skolefordelingen var slik at de eldste fikk lov til å bruke vold for å disiplinere de yngre elevene. Dette var noe skolen kalte for kameratoppdragelse, elevene hadde ansvaret for at elevene oppførte seg.

Erik syntes ikke noe om volden han ble utsatt for igjennom kameratoppdragelsen, dette aksepterte han ikke. Dette førte til bråk, straffarbeid og arrest. Han fikk straffearbeid som skulle utføres hver helg til han gikk ut av skolen.

På internatet fikk Erik en romkamerat som het Pierre Tanguy, de endte opp med å bli gode kamerater. Pierre er skoleflink, og ble derfor til skolens nerd. Han hadde ikke vært involvert i noe vold så lenge han hadde gått der, men dette snudde når Erik begynte.

De begynte å holde tett sammen, og holdt sammen mot urettferdigheten og volden. Dette gjorde at rådet som ble styrt av de eldste elevene begynte å hate de. Pierre endte opp med å bli utsatt for vold, og måtte hjelpe Erik ut av mange voldelige situasjoner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå