Barokken | Innlevering

Oppgavebeskrivelse
1 På hvilken måte er barokken en reaksjon på renessansens menneskesyn?

2. Hvorfor var salmen en viktig sjanger i barokken?

3. Hva er en metafor?

4. Hvorfor brukte Dorothe Engelbretsdotter metaforer som var ganske enkle å forstå?

5. Hva kjennetegner uttrykksmåten Petter Dass brukte i sine salmer?

6. Petter Dass kalte en samling av tekster for katekismesanger. Hvorfor gjorde han det?

7. Hva er topgrafisk diktning?

8. Hva er innholdet i Nordlands Trompet?

9. Hva er leilighetsdiktning?

10. Hvorfor ble Petter Dass en folkekjær dikter, tror du?


Oppsummeringsoppgaver s, 95:
1. Nevn de viktigste virkemidlene i barokken?

2. Hvorfor kan vi si at barokken like mye er en stilretning som en litterær epoke?

Utdrag
1 På hvilken måte er barokken en reaksjon på renessansens menneskesyn?
Fordi nysgjerrigheten og fornufttroen som dominerte i renessansen ble avkastet eller erstattet med dypere tanker enn tidligere.

Nå var det nemlig fokus på det korte menneskelivet, tomheten i livet på jorda og lengselen mot tilværelsen etter døden. Religion ble satt i fokus igjen, men med følelser mer i sentrum.

---

2. Hvorfor var salmen en viktig sjanger i barokken?
Salmen ble den viktigste sjangeren i barokken fordi at det var et fokus på å være ydmyk eller læres opp til ydmykhet ovenfor Gud.

Salmene handler om gråt og tårer, djevelens og dødens makt, men også om glede, takknemlighet og Guds nåde.

---

3. Hva er en metafor?
En metafor er et språklig bilde. Det vil si at vi som oftest kan visualisere hva det opprinnelig er snakk om selv om det ikke er det som er direkte skrevet i en setning.

Metaforer er da en slags kort og indirekte beskrivelse av det som snakkes om. «Skogens konge» er f.eks en metafor for elg, som timeglass er for den forekommende døden og mørket for tunge tider.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå