Barokken | Analyse

Innledning
I denne teksten skal jeg undersøke hvordan sentrale religiøse tanker på 1600-tallet kommer til uttrykk i tre dikt. Den ene diktet ble skrevet av populære forfatterne Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) «Aftensalme» (Furumo, 2015, s.85) den andre ble skrevet av presten Petter Dass (1647-1707) «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» (88) og den tredje ble skrevet av salmedikteren Thomas Kingo (1634-1703) «Far verden far vel» (94). Tidsperioden de levde under kalles barokken.

Barokken kjennetegnes som at man har blikket rettet mot Gud, og livet etter døden.

Menneskene var opptatt av den hinsidige, men de hadde også stor sans for livet på jorda. I den perioden var den viktigste litterære sjangeren salmediktning. I de tre salmene jeg undersøker er tema og motiv typiske for perioden.

«Aftensalmen» og «Far verden far vel» har samme tema og motiv. Tema er dødslengsel. Det å dø og å komme til Guds rike i himmelen blir sett på som et bedre alternativ enn livet på jorda.

Motivet er et ønske om et bedre liv. Motivet i «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» beskriver hvordan verdens planter, dyr og livløse gjenstander ville lovprist Gud, selv om mennesket glemmer å gjøre det. Temaet er Guds storhet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå