Innledning
Salmen «Aftensalme» er skrevet under barokken av Dorothe Engelbretsdotter. I blir temaet død tatt opp, noe som er et typisk tema for perioden.

Salmen er delt opp i mange strofer, men jeg har tatt for meg de 3 første. Kort fortalt handler salmen, som sagt, om døden.

I den første strofen er hovedsakelig solen som «dalet platt» og «går ad den mørke natt» temaet, som ikke direkte er døden, men det kan være ett symbol ettersom det er beskrevet som mørkt.

Den andre strofen er mer direkte rettet mot døden. I linje tre står det «døden oss i hælen går», som betyr at døden nærmer seg.