Aftensalme | Analyse

Innledning
Hva ligger egentlig mellom linjene i «Aftensalme»?

Dorothe Engelbretsdotter er kvinnen fra Bergen som skrev salmen «Aftensalme», som ble utgittt i 1678. Salmen er hentet fra hennes første samling av åndelige salmer, som heter siælens sangoffer.


Bakgrunnen for diktet kan være at hun opplevde mange dødsfall i nær familie; Dorothe fødte ni barn, og det var kun to av de som fikk et «langt liv». Hun mistet syv barn, altfor tidlig.

I tillegg gikk ektemannen hennes også bort mens hun levde.

Utdrag
Salmen er en typisk for tidsperioden Barokken, som hadde sin periode fra 1600-1700 tallet. Den er tradisjonell fordi på den tiden handlet litteraturen mye om Gud, og det religiøse livet.

Salmens oppbygging og komposisjon er også typisk for tidsperioden fordi den inneholder: Rim og rytme, kontraster, og detaljer og mange språklige virkemidler.

Hvordan enkelt individer oppfattes i forhold til den store, mektige Gud, og konger, er også sentralt. Tema som døden, livets korthet og synder, er typiske temaer i litteratur fra på denne tiden.

Memento mori er et begrep som beskriver synet på døden i barokken meget godt. Det betyr «husk at du skal dø». Mange var overdrevent opptatte av dette, og tenkte for mye på døden.

Salmens motiv er at diktets jeg kjenner på en angst for å dø, når kvelden kommer. Diktets jeg henvender seg til Gud og Jesus, og ber om å bli frelst fra sine synder. Diktets jeg ber også for sine medmennesker, hennes nære, prester, konger, de syke, de fattige og flere folkegrupper. Salmen ender med at diktets jeg ser fram til døden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå