Oppgavebeskrivelse
- Hva er fysisk kapasitet?
- Hva er psykisk kapasitet?
- Hva er sosial kapasitet?
- Hva er koordinater kapasitet?
- Eksempler på basistrening?
- Definisjon på utholdenhet?
- Hvordan kan man få bedre utholdenhet?
- Hva er anaerob utholdenhet?
- Hva er aerob utholdenhet?
- Hva er forskjeller på anaerob og aerob utholdenhet?
- Nevn ulike treningsformer for å trene din aerob utholdenhet på:
- Definisjon på styrke
- Nevn kort hovedreglene for styrketrening
- Hvilke former for muskelstyrke har vi:
- Hvilken oppgave har den store brystmuskelen og den brede ryggmuskelen:
- Hvilke, sikkerhetsregler er det viktigste å tenke på når du driver på med vekttrening:
- Definisjon på bevegelighet
- Nevn en form dor bevegelighet setning?
- Nevn tre faktorer som påvirker bevegelighet?
- Hva kan skje med kroppen om man har dårlig bevegelighet

Utdrag
Hva er fysisk kapasitet?
Fysisk kapasitet dreier seg om å utvikle utholdenhet, styrke, hurtighet, spenst og bevegelighet for å kunne utføre arbeidet med en viss varighet intensitet i forutsigbare og uforutsigbare situasjoner.

Hva er psykisk kapasitet?
Psykisk kapasitet handler om å bruke erfaringer og kunnskap, bli med beslutningsdyktig og kunne holde kostrasjonen over tid.

Hva er sosial kapasitet?
Handler om å kommunisere og samhandle med andre mennesker og tilpasse seg nye miljøer.

Hva er koordinater kapasitet?
Dreier seg om balanse, romorientering, rytme, timing, tilpasset kraft og øye-for-hånd-koordinasjon.

Eksempler på basistrening?
• Utholdenhet
• Spenst
• Styrke
• Teknikk og koordinasjon

Definisjon på utholdenhet?
Det er kroppens evne til å arbeide med moderat til høy intensitet i forholdsvis lang tid.