Nicolaus Copernicus | Historie

Innledning
Renessansen var bakteppet til en rekke oppdagelser om verdensrommet, hvor Nicolaus Copernicus var en av de viktigste bidragsyterne. Han fikk mye oppmerksomhet, både negativ og positiv, da han lanserte en ny teori om verdensbildet.

Jeg skal komme tilbake til hva denne teorien handler om, men først skal jeg fortelle litt om hvem Nicolaus Copernicus var. I denne teksten skal jeg yta for meg hvordan Copernicus ble påvirket av renessansen, med tanke på typiske kjennetegn ved denne perioden. I tillegg skal jeg fortelle om noen av utfordringene han møtte, og hvorfor det var så vanskelig for kirken å godta et nytt verdensbilde.

Utdrag
Renessansen blir assosiert med de 15. og 16. århundre, og betegnes som gjenfødelsen for den europeiske kulturen etter den mørke Middelalderen. På denne måten ble perioden oppfattet som en åpning til en ny verden for utdannede personer. I denne perioden var det mange som studerte de gamle ideene fra antikken, som da ble kalt humanister.

Ordet humanister bidrar til den ukorrekte ideen om at disse personene ikke var religiøse i det hele tatt, noe de egentlig var. Generelt var humanisme en fornyet interesse for kunst og vitenskap. Europeiske forskere gjenoppdaget gresk og romersk kunnskap, og utdannede europeere følte at mennesker var ubegrenset i sin tenkningskapasitet og burde omfavne alle typer kunnskap.

Renessansen er egentlig ganske kontroversiell, fordi det kan diskuteres om renessansen egentlig fant sted, og det kan trekkes frem at den vanlige befolkningen ikke visste at de levde i renessansen. De fleste folk i Europa var ikke klare over renessansen fordi kunsten og kunnskapen bare påvirket en veldig liten del av den europeiske befolkningen.

De fleste levde på samme måte som i Middelalderen. Renessansen ble derfor opplevd av de rikeste som levde, og de som jobba for de rike. De andre var frie bønder som bodde på gård.

Den største delen av befolkningen fikk aldri vite om den nye kunnskapen som kom fram. Så renessansen var ikke noe som skjedde plutselig, men flere hendelser over tid kan ha skapt det vi i dag kaller renessansen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå