Jemenkonflikten | Historie Oppgave

Innledning
En forutsetning for en velfungerende nasjon, er at borgerne kan identifisere seg med hverandre og nasjonens kultur. Felles verdier, språk og religion er blant de viktigste faktorene som spiller inn på borgernes nasjonalfølelse, og er avgjørende for at nasjonen skal fungere.

Dessverre er det ikke alltid disse behovene er oppfylt, og dette kan lede til opprør og konflikter mellom folkegrupper og mot staten. Da Nord- og Sør-Jemen ble slått sammen til én stat i 1990, var nettopp dette utfordringen.

Det var store forskjeller mellom ulike grupper og dette er en av årsakene til at Jemen i dag er preget av opprør, konflikter og en humanitær krise. I denne teksten skal jeg gjøre rede for og drøfte konflikten i Jemen, og trekke inn relevante aktører og hendelser.

Utdrag
På den andre siden har vi myndighetene. I denne sammenhengen refererer jeg til myndighetene som den sunnimuslimske regjeringen og president Abdrabbuh Mansour Hadi. Før Nord- og Sør-Jemen ble forent i 1990, hadde landene allerede hatt konflikter og krig. Nord-Jemen var spesielt preget av borgerkrig, mens Sør-Jemen var preget av en rekke voldelige konflikter.

I 1993 brøt det derfor ut en borgerkrig: nord mot sør, konservative mot radikale. Landet var preget av både konflikter mellom nord og sør, men også indre konflikter i hver av delene. Saudi-Arabia støtter det sunnimuslimske styret i Jemen, og kjemper for at det er denne religiøse overbevisningen som skal stå sterkest i Jemen.

På mange måter er Jemen-konflikten en indirekte konflikt og rivalisering mellom Saudi-Arabia og Iran. I medier har det blant annet kommet fram at Iran selger våpen til Houthiene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå