Utdrag
1:
Nial Ferguson mener at vesten ble dominerende i verden på grunn av seks «killer apps» som er, “Competition, The scientific revolution, Property rights, Modern medicine, The consumer society, The work ethic”.

Ferguson hevder at dette er svaret på hvorfor «vesten» ble den dominerende politiske og økonomiske kraften i den moderne verden.

Land opprettet sosiale institusjoner fra moderne vitenskap til en arbeidsmoral til et lønnsomt forbrukersamfunn, som gjorde det mulig å overgå sine ikke vestlige naboer.

---

2: Det som ble gjort med India på 1800-tallet gjorde Storbritannia med en fri vilje. De bør be om unnskyldning for de har fått privilegier som de ikke hadde hatt om det ikke var for India.

De påførte negative konsekvenser på India for å få de positive konsekvensene. Storbritannia hadde ikke blitt ett dominerende land og hadde verken hatt en handel hvis det ikke var for India.

India var et velstående land men ble til et tilbakestående land etter det ble forlatt av Storbritannia, de gjorde alt dette bare til nytte til seg selv.

Et godt eksempel på hvem som beklaget etter andreverdenskrig er Tyskland, de beklaget for deres handlinger og har blant annet inkludert i lærerbøkene at de har gjort disse grusomme handlingene.

Mens japan har hvitvasket historien sin og ikke lært noe og heller ikke beklaget seg til deres ofre.

---

1: Det ble en diskusjon om "Rule Britannia, Britannia rules the wawes" skulle være nasjonalsangen til Storbritannia.

Kritikere har kalt ut nasjonalsangen og sier at sangen er koblet til det britiske imperiet, kolonialisme og slaveri.

Teksten på nasjonalsangen inneholder Britons "never shall be slaves" og "The nations, not so blest as thee / Must, in their turns, to tyrants fall/ While thou shalt flourish great and free.

BBC gjorde nar av deres nasjonal sang dette likte ikke statsministeren I Storbritannia. Han mener at de må være stolte for det Storbritannia har gjort for landet.

2: En nasjonal sang bør innholdet noe som gir folket en nasjonalfølelse, men ikke en arrogant en. Det at Storbritannia aldri kommer til å være slaver er nedtrykkede å høre i en nasjonal sang.

For det frem hever det sårbare de gjorde, nå som Storbritannia består av en multikulturell befolkning, og verden har forandret seg mye mer er ikke denne sangen aktuell.