Innholdsfortegnelse
1. Hva menes med imperialisme?
2. Hvorfor var nye medisiner viktig for imperialistene?
3. Hva var Berlinkonferansen?
4. Hvilke områder ville britene kolonisere i Afrika?
5. Hvilke områder tok Frankrike kontroll over i Afrika?
6. Hvor var de tyske koloniene i Afrika?
7. Hva var British South Africa Company?
8. Hva var en handelskoloni?
9. Hva er naturgummi?
10. Hva menes med at Storbritannia styrte koloniene indirekte?
11. Hva var direkte styrke?
12. Hvem var boerne?
13. Hvem var sepoyene i India?
14. Hva var Indian National Congress?
15. Hvilken betydning fikk foreningene for beskyttelse av kuer?
16. Hva menes med at India var «juvelen i kronen»?
17. Hvilke varer var europeerne ute etter i Kina?
18. Hva var taipingopprøret?
19. Hva var bokseropprøret?
20. Hvem var samuraiene?
21. Hvorfor kom Japan i konflikt med Russland?
22. Hva var bakgrunnen for Krimkrigen?
23. Hvilke områder tok Russland kontroll over i Sentral- Asia?
24. Hva var Monroedoktrinen?
25. Hvem var Abraham Lincoln?
26. Hva var Homestead Act?
27. Hvilke områder mistet Mexico til USA?
28. Hva menes med «Onkel Sams bakgård»?
29. Hva var caudillos?
30. Hvorfor ble det revolusjon i Mexico i 1910?

Utdrag
1. Hva menes med imperialisme?
o Imperialisme vil si at en stat forsøker å skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utover sine egne grenser.

2. Hvorfor var nye medisiner viktig for imperialistene?
o Det ble utviklet nye medisiner mot tropesykdommer som malaria, noe som gjorde det lettere å overleve i oversjøiske områder.

3. Hva var Berlinkonferansen?
o Berlinkonferansen va en internasjonal konferanse i Berlin i 1884-1885 som delte opp Afrika mellom kolonimaktene.

Deltakerne vedtok at krav på afrikanske områder måtte følges opp av erobring og full kontroll over området. De vedtok også å bekjempe slaveriet. Konferansen regnes som høydepunktet i det imperialistiske kappløpet om Afrika.

4. Hvilke områder ville britene kolonisere i Afrika?
o Storbritannias mål var å skaffe seg et sammenhengende kolonirike fra Kapp til Kairo.

5. Hvilke områder tok Frankrike kontroll over i Afrika?
o Frankrike erobret enorme områder i Vest-og-Nord-vest-Afrika og tok kontroll over Algerie, Tunis og Marokko.

---

10. Hva menes med at Storbritannia styrte koloniene indirekte?
o Britene styrte sine kolonier indirekte ved å bygge på den lokale høvdingmakten som allerede eksisterte.