Imperialisme og religion: Dannelsen av det moderne India

Innholdsfortegnelse
Imperialisme og religion: Dannelsen av det moderne India
FØR BRITISK STYRE
UNDER BRITISK STYRE
Utbredelsen av det britiske imperiet
Mahatma Gandhi
Hinduistisk filosofi
SELVSTENDIGHET
FAGBEGREPER

Utdrag
Etter at det britiske styret hadde etablert seg og deres rolle var forsterket i India, ble ikke situasjonen bedre for inderne. Tross britenes minoritetsrolle, klarte de ved hjelp av trussel om militærmakt, samarbeid med lokale fyrster, og utnyttelse av indiernes svake nasjonalstruktur å styre over majoriteten (Emilsen, 2019).

Denne nyvunne makten tillot det britiske parlamentet å ta full kontroll og etablere domstoler i India. Det ble også satt inn en britisk visekonge, og det var ikke før i 1885 at en indisk nasjonalkongress som tillot indiske medlemmer ble etablert (India, 2019).

Samarbeidet mellom britene og inderne bar preg av splittelse gjennom hele kolonitiden, og ettersom britene hadde mest makt, var det de som kom ut av splittelsen på topp. De holdt inderne undertrykt, og etablerte en overklasse som la seg over alle kastene i de hinduistiske indernes kastesystem. Skolene lå innunder det britiske skolesystemet, og indisk kultur og språk ble neglisjert i undervisningen.

Dessuten måtte de som ville jobbe i den britiske administrasjonen konvertere til kristendommen, og sammen gjorde spesielt disse to punktene at inderne ble assimilert tross det faktum at de var majoriteten (Emilsen, 2019).

Britene syntes nok de var samarbeidsvillige i at de tillot en indisk nasjonalkongress, indere i britiske skoler, og indere i den britiske administrasjonen, men inderne var uenige. De følte seg undertrykt, og dette resulterte i konstant motstand og flere opprør gjennom hele kolonitiden (Knudsen & Filseth, 2019).

Noe av grunnen til oppgjørene og hvordan de utartet seg, ligger i religion. Mange indere var hinduer, flere av de innfødte var også muslimer, og dette er noe som ble tatt lite hensyn til av britene. Konvertering til kristendom var nødvendig for å jobbe i britisk administrasjon, og skolene hadde lite fokus på hinduistisk og muslimsk lære.

Selv om britene hadde indiske assistenter til å hjelpe seg med å forstå indisk kultur og språk, hadde det liten innvirkning på hvordan ting ble gjort i praksis men hensyn til hinduene og muslimene. Denne religiøse undertrykkelsen begått av britene vakte religiøs motstand.

Grunnen til at akkurat religion ble brukt som verktøy i frigjøringskampen er fordi inderne hadde blitt overveldet skulle kampen gått på våpen- og militærmakt, hvor britene helt klart sto sterkest med sin økonomiske vekst og ressurser (Ryste, Jørstad, Pihl, Nøkleby, Scott, Lem, Hoprekstad & Theusen, 2019).

Dessuten var religion noe inderne hadde stor tiltro til, det var lett tilgjengelig, og i å bruke religion som verktøy trengte de heller ikke stride mot religiøse prinsipper som for eksempel at man ikke skal skade andre.

Å bruke religion som middel bidro nok også til å rettferdiggjøre opprørene for inderne selv, selv om konsensus utad er at opprørene var rettferdiggjort uansett under omstendighetene. Til slutt var det nok også en følelse av håpløshet som førte til at inderne tydde til religion.

Britene og europeiske stormakter regjerte til sammen over hele verden, og midt i den industrielle revolusjonen hadde de dessuten moderne våpen. Det var ingen andre steder å søke hjelp enn hos gudene, både for hinduer og muslimer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå