Gandhis india | Religion og historie

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 3
Årsaker og konsekvenser til det britiske imperiet i India 3
Kapittel 2 5
Gandhi sin filosofi og metode 6
Hvordan Gandhis filosofi og metode fungerte under frigjøringen 8
Forholdet til hinduer og muslimer 9
Kildeliste 12

Utdrag
Storbritannia var det fremste av alle imperialistiske stater på 1800-tallet. De hadde en utenrikspolitikk som handlet om å sikre seg økonomisk, politisk og militær kontroll over India. De importerte råstoff fra India, og satte inn væpnede styrker for å få kontroll på handelen. De tok dominans over India, og ved 1800-tallet hadde de den reelle kontrollen i landet.

Britene så muligheten for å få store inntekter i India. De hadde gode råvarer som bomull og krydder. I tillegg var India industrielt underlegne, så britene benyttet sjansen til å selge sine egenproduserte varer.

De begrenset den industrielle utviklingen i India, slik at de kunne selge sine egne varer til landet istedenfor at indierne skulle lage de selv. Selskapet, British East India Company, importerte varer, krydde og bomull fra India. De lagde produkter av varene og solgte det tilbake til India (Heum, Martinsen, Moum, Teige, 2013, s. 298). En grunn til at britene ville ha imperiet i India var at det lå langs kysten, som gjorde at de kunne ha handelsstasjoner i landet. Dette forenklet transporten.

Det var også konkurranse om handel og kolonier med andre europeiske stormakter som Frankrike, Portugal og Nederland. Dette satte press på Storbritannia og kolonisering av India. Folk mente også at Storbritannia burde spre kristendommen, den britiske sivilisasjonen og sine lover til India. (Hestvik, 209)

Storbritannia kom inn i landet som en utenlandsk makt, uten å ta hensyn til innbyggerne. Det var motsetninger mellom hinduer og muslimer i landet, og britene var med på å skape en enda større motsetning.

På den andre siden ga britene de en sak å bekjempe sammen, og dette var å bli fri fra britene. For å kunne bekjempe britene stiftet India to partier, det ene het nasjonalkongressen og det andre het den muslimske liga. Dette kom som en konsekvens av koloniseringen, de var nasjonalister som ikke ville være under noen andres styre (Fliseth, 2018).

Den utløsende årsaken til at de ville frigjøre seg, var ryktene som gikk rundt om at britene smurte patronene til de nye riflene i grise og ku fett. Dette var de imot, fordi kuene og grisene er hellige eller urene for hinduene. Det ble opprør og indierne fikk kontroll over store deler av det nordlige India.

Dette opprøret ble kalt for sepoyopprøret, fordi det hele startet hos de indiske soldatene som ble kalt sepoyer (Fliseth, 2018). I 1857 satte Storbritannia inn en visekonge og lovgivende organer. India var nå under den britiske krone (Kristiansen, Frilseth, 2019).

Britene fikk da kontroll over lovende som gjaldt for landet. Dronning Victoria ble utropt som keiserinne for landet, og britene styrte nå landet mer direkte. Det kom nye lover som var annerledes enn de som allerede var der, noe befolkningen ikke var særlig begeistret over. Storbritannia lovet indierne en plass i embetet hvis de hadde utdanning og var dyktige, men indierne fikk nesten aldri disse stillingene. (Kristiansen, Frilseth, 2019)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå