SPØKT-Skjema

Innholdsfortegnelse
S-sosial
P-politisk
Ø-økonomisk
K-kulturell
T-teknologisk

Utdrag
I Mesopotamia levde de i Familieforhold og maktforhold innad i familien. Sumerere er den konvensjonelle betegnelsen for et folk som levde i den sørlige delen av dagens Irak i tredje og tidlige del av andre årtusen.

Sumererne er de første som utviklet en sivilisasjon. De levde i grupper på 30-40 personer. De kom på med forslag for å overleve og forsvare dem selv.

De hadde det første skriftspråk som hjulpet å kommunisere.

Sosial status:
-Kongen
-Adelen
-Prestene og prestene
-Overklassen
-Underklassen
-Slaverne

---

Frakt av varer og mennesker på elva, gjorde det lett å drive handel og administrasjon av riket, og store gullforekomster gjorde at Egypt tiltrakk seg handelsmenn, både fra Mesopotamia og andre steder.

Disse faktorene gjorde Egypt til et rikt og sentralisert land. Egypterne var opptatt av å holde seg inne med gudene. Landets hersker, Farao, var selv en gud.

Representerte guden på jorda, men var selv guddommelig.

Sørget for at Nilen hvert år flommet over og sikret samfunnets livsgrunnlag.

Sterkt utbygd byråkrati.

Innsamling av skatter, administrasjon av eiendommer, bygging av pyramider, gravkammer og templer.

Mål: sørge for gudenes velvilje og folkets velferd.

Sosial status:
Det egyptiske samfunn var meget lagdelt, og sosial status ble uttrykkelig håndhev.

Egypterne bodde ofte i relativt store husholdninger, hvor familiemedlemmer fra flere generasjoner og eventuelle tjenere bodde under samme tak.

Faraoen, vesiren. Adel . Presteskapet, leger, ingeniører . Guvernører styrte provinsene . Skrivere . Håndverkere og kunstnere – under statlig kontroll.

Bønder - underlagt arbeidsskatt, pliktarbeid . Slaver . Menn og kvinner var mer likestilt enn i andre samtidige samfunn.

Menn hadde de viktigste maktposisjonene . Egypterne bodde ofte i relativt store husholdninger, hvor familiemedlemmer fra flere generasjoner og eventuelle tjenere bodde under samme tak.

Egypterne giftet seg, i den forstand at mann og kvinne bodde sammen, men noen bryllupsseremoni kjenner vi ikke til.

Det har vært en vanlig oppfatning at ekteskap mellom bror og søster ble praktisert blant de kongelige, men dette viser seg å være langt mindre utbredt enn tidligere antatt.

---

Maktkonsentrasjonen (religiøse ledere og militær og administrativ elite) sørget for større sosiale forskjeller.