Innledning
I denne oppgaven skal jeg snakke om den antikkes sivlisjoner i Egypt. Jeg kommer til å si kort om hvor Egypt ligger

beskrive hvordan denne sivilisasjonen vokste frem og til slutt skal jeg skrive om noen prestasjoner til de gamle sivilisasjonene i Egypt og de viktigste monumentene til den gamle Egypt-sivilisasjonen.

Landet Egypt blir kaldt for den egyptiske arabiske republikken, Den er en arabisk islamsk stat styrt av en demokratisk republikk.

Innholdsfortegnelse
Begynnelsen På Den Gamle Egyptiske Sivilisasjonen:
Prestasjonene Til De Gamle Savestasjonene I Egypt:
- Nilen:
- ØKonomi
- Skrift
De Viktigste Monumentene Til Den Gamle Egypt-Sivilisasjonen:
- Pyramider:
- Rosetta-Stone:
Kilder:

Utdrag
Forutsi flom og kontrollere skadene deres bidro til å produsere rikelig med jordbruksavlinger som bidro til sosial og kulturell utvikling.

Prestasjonene til de gamle egypterne inkluderte steinbrudd, landmåling og konstruksjonsteknikker som lette byggingen av store pyramider, templer og obelisker, i tillegg til et praktisk og effektivt matematikksystem i medisin.

Og vanningssystemer og landbruksproduksjonsteknikker, de første kjente skipene, egyptiske keramikk, teknologi for glassmaling, nye former for litteratur og den første kjente fredsavtalen. Det gamle Egypt etterlot en varig arv for helle menneskeheten.

Den egyptiske sivilisasjonen, kunsten og arkitekturen blei kopiert og imitert i stor skala i verden, og dens effekter ble transportert til langt borte deler av verden.

Prestasjonene til de gamle savestasjonene i Egypt:
Prestasjonene til den gamle egyptiske sivilisasjonen demonstreres av deres nyskapning om hieroglyf og demotisk skriving, og i matematikk og arkitektur

og etableringen av moderne metoder for jordbruk og vanning, og dette er en illustrasjon av noen av deres prestasjoner på forskjellige felt:

Nilen:
Det gamle egyptiske livet dreide seg om Nilen, så bønder utviklet vanningsmetoder for å kontrollere vannstrømmen, slik at avlingene kunne vokse i tørre eller regnfulle årstider.

Og når de utvikler handel og betaler prisen for invasjonene, som for flommene som skjedde i elven, utnyttet egypterne dem til å vanne avlinger og nabolandene

Økonomi
Egypternes økonomi var basert på jordbruk på grunn av fruktbarheten til landet i Nildalen.

Landbruksproduksjonen var så stor at pengene tjent med jordbruket ble brukt til å bygge templer og pyramider.