Samfunnsstruktur og naturgrunnlag i to av oldtidens kultursamfunn: Hellas og Egypt

Innholdsfortegnelse
Hellas & Egypt
Klima
Vegetasjon
Jordbruk
Likheter
Styre form
Samfunn og arbeidsliv
Religion og kultur
Ra og Anubis
Kjønnsrolle
Fremgang i vitenskap idet greske antikken
Fremgang i vitenskap i det gamle Egypt
Kilder

Utdrag
Vegetasjon
- Hellas
• Artsrik flora
• Steppevegetasjon i sør
• 50 % skog – eik, kastanje, gran, bøk og furu

Egypt
• 96 % ørken
• Steppevegetasjon nær Middelhavet
• Sivområder i Nildeltaet
• Kulturplanter i Nildeltaet, Nildalen og i oasene

---

Likheter
• Oldtidens rikekulturer
• Sivilisasjoner med store fremgang
• Kommet lang i vitenskap
• Mer moderne og mer opplyst folk

---

Greske religion og kultur
Opprinnelse
• Europeiske folkeslag
• Myter og sosiale seremonier
• Ingen egentlig presstand
• Goddyrkelsen var nå knyttet til familie
• Forbindelse med menneske livet

Stats oppgave
Helligdommer, templer, fester

Det gamle Egypt
• Mange goder
• F.eks. Ra og Anubis
• Utvikling av monoteisme