Innledning
Etter en krig som Japan hadde mot Russland i 1905, fikk de da Korea som pris, noe Russland så på som en rettferig avgjørelse. 5 år senere begynte Japan å innføre et påbud om at Korea måtte gi råvarer, soldater og annen arbeidskraft til Japan.

Dette var selvfølgelig uten kompensasjon til Korea. Som vi vet så var Japan en del av aksemaktene under andre verdenskrig, som betyr at de kriget mot land som blant annet USA og Sovjet.

Når Tyskland hadde kapitulert, og krigen begynte å nærme seg slutt, begynte også USA og Sovjet med å sikre landområder som Japan hadde tatt over.

De fant at dette var den beste strategien på å svekke imperiet litt etter litt. Men begge hadde ideen om å sikre Korea. USA kom fra sør og Sovjet fra Nord, og de møttes ved den 38. breddegrad.

Utdrag
Nå, hva ville egentlig Sovjet oppnå med splittelsen av Korea? Originalt sett var det aldri meningen å splitte Korea, men når det skjedde, ville selvfølgelig Sovjet prøve å spre ordet om kommunisme igjennom hele landet.

Når Nord da skjønte at dette ikke ville fungere gjennom fredelige midler, spurte de Sovjet om hjelp til opprusting av geriljastyrker.

Originalt sett skulle disse styrkene brukes i tilfelle republikken ble angrepet. Når Sovjet og USA dro ut av landet, ble nord mer sikker på at krig var løsningen for å forene landet, selv om det var det seierherrene prøvde å styre det ut fra.

Som tiden gikk, ble nord mer og mer kampklare. De spurte Sovjet om de burde angripe, og Sovjet svarte med at de burde spørre Kina om meningen på angrepet.

Kina svarte med en enighet om angrepet, for å spre ordet av kommunisme videre. Dette er ihvertfall det som sies å ha skjedd. Om det var Nord eller Sovjet som originalt hadde planer om krig, vet vi ikke sikkert.

USA hadde heller ingen plan om at landet skulle splittes. Men de også hadde lyst til å spre sin ideologi igjennom landet.

USA hjalp landet opp på skinner igjen økonomisk, men holdt seg unna alt annet. Folket skulle samle seg selv, og skulle ikke ha en utside-hjelp til dette.

Så etter å ha spredt ordet om demokrati, dro de også ut av landet med håp at det skulle løse seg fredelig.