Historie Prøve om middelalderen

Innholdsfortegnelse
1. Forklar tre årsaker og tre virkninger til korstogene.

2. På denne tiden hadde muslimene tatt over Jerusalem, og det ble vanskelig for kristne å dra på pilegrimsreiser.

3. Forklar med tre konkrete eksempler hva religion betydde for det vanlige mennesket i Middelalderen.

4. Forklar med tre konkrete eksempler hvordan jordbruksteknologien utviklet seg i perioden 800–1000.

5. Hvordan var samfunn organisert i middelalderen?

Utdrag
Klosterlivet der de skulle leve uten vanlige behov som alle andre på jorda. Nonner og munker skulle blant annet leve uten seksualliv og ekteskap. Det ble sett på som et viktig arbeid gjort for gud.

Senere ble også mange barn sendt til klostre, ikke bare for religionens skyld, men også fordi det var et trygt sted for barn og vokse opp. Religion hadde en veldig stor betydning for mennesker som levde på den tiden, fordi mye av det som ikke kunne forklares ble forklart av religion.

Hva er meningen med livet? Hva skjer etter døden? Hvorfor finnes det stormer som ødelegger alle mine jorder? Spesielt dette med døden.

Istedenfor å legge fokuset på livet på jorda, la kristendommen vekt på livet etter døden. De ga et løfte til folk om et evig liv og det gjorde at de fikk flere tilhengere og mer makt i samfunnet.

Vanlige mennesker kunne ofte ikke gi slipp på de gamle folketroene, og kirken så at de ikke kunne endre på folks vaner. Derfor begynte de heller å dytte inn og blande de gamle folketroene med den nye troen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå