Samfunn og stat i Norge i middelalderen | Historie

Innholdsfortegnelse
1. Hva var Norgesveldet, og hvilke landområder omfattet det?
2. Hvilke problemer opplevde samene i møtet med den norske staten i middelalderen?
3. Hvilke kilder har vi til kunnskap om folketallet i Norge i middelalderen?
4. På hvilke områder var forholdene ulike for kvinner og menn?
5. Hva var en trell?
6. Hvilke byer fantes i Norge i middelalderen, og hva var årsakene til framveksten av byene?
7. Hvilke oppgaver utførte kongen i middelalderen?
8. Hvordan fungerte tingordningen?
9. Hva var hirden?
10. Var kirken en støttespiller eller en motstander av kongemakten på 1100- og 1200-tallet?

Utdrag
3. Hvilke kilder har vi til kunnskap om folketallet i Norge i middelalderen?
Vi vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker det bodde, men man tror at det var mellom 540 000 og 600 000 mennesker inennfor grensene. Bøndene var den største gruppen.

4. På hvilke områder var forholdene ulike for kvinner og menn?
Det var store forskjeller i forholdene mellom kvinner og menn i middelalderen. Kvinner måtte veldig ofte godta ekteskap med en mann de ikke ønsket å gifte seg med, grunnet at det var foreldrene som bestemte hvem de skulle giftes med. Likevel hadde de muligheten til å ta ut skilsmisse, og de hadde i så fall en viss økonomisk trygghet grunnet at de fikk medgiften og en «medgift» liknende ting de fikk av mannen de giftet seg med. Kvinnen arbeidet på gården inne, og mannen ute. Dessuten var det slik at kvinner i starten ikke kunne arve av foreldrene dersom de hadde brødre, selv om dette etter hvert endret seg slik at kvinner også kunne arve, dog de arvet halvparten så mye som mennene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå