Norge i dansketiden | Historie Oppgave

Beskrivelse av oppgaver
- Hvordan var befolkningsutviklingen i Norge mellom år 1500 og 1800?
- Hvilke nye næringer hadde størst betydning for norsk økonomi i dansketiden?
- Hvem utgjorde eliten i Norge?
- Hvorfor fikk staten interesse for Finnmark?
- Kristian Kvart (Kristian 4.)

Utdrag
Hvordan var befolkningsutviklingen i Norge mellom år 1500 og 1800?:

Mellom 1350 og 1500 var befolkningen i Norge redusert med mer enn 60 prosent. På 1500 tallet var det rundt 170 000 mennesker i landet, og dette var på det laveste.

Rundt 1660 var tallet steget til 440 000. befolkningen fortsatte å øke mot 1880, og i 1801 var det 883 487 mennesker i landet.

Det er ulike grunner til at befolkningen vokste. Folket fikk mer lære om helse og sykdommer, pestepidemien forsvant litt etter litt. Mot slutten av 1700 – tallet kom den første vaksinen mot kopper, dette hjalp med å få kontroll over en sykdom som hadde tatt mange liv...

---

Hvilke nye næringer hadde størst betydning for norsk økonomi i dansketiden?:

Det vokste fram nye næringer på 1600 – tallet, og med det fulgte en pengeøkonomi. Dette var næringer som fiskerier, trelast, bergverk og ringvirkninger.

Fiskerier i Nord- og Vest-Norge hadde sesongfisket fra gammelt av og skapte livsgrunnlaget for befolkningen. I tillegg drev de fleste som bodde langs kysten, et lite gårdsbruk.

For fiskerbøndene var arbeidsfordelingen i familien slik at mannen i fiskesesongen dro på havet, mens kona og barna tok seg av gårdsdriften.

Det største og viktigste fiskeriet i Norge var det årlige lofotfiske. Fisken ble tørket og solgt til kjøpmenn i Bergen og Trondheim, som så eksporterte den til Tyskland og Nederland.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter