Norge i dansketiden | Historie Oppgave

Oppgavebeskrivelse
- Hvordan var befolkningsutviklingen i Norge mellom år 1500 og 1800?
- Hvilke nye næringer hadde størst betydning for norsk økonomi i dansketiden?
- Hvem utgjorde eliten i Norge?
- Hvorfor fikk staten interesse for Finnmark?
- Kristian Kvart (Kristian 4.)

Utdrag
Hvordan var befolkningsutviklingen i Norge mellom år 1500 og 1800?:

Mellom 1350 og 1500 var befolkningen i Norge redusert med mer enn 60 prosent. På 1500 tallet var det rundt 170 000 mennesker i landet, og dette var på det laveste.

Rundt 1660 var tallet steget til 440 000. befolkningen fortsatte å øke mot 1880, og i 1801 var det 883 487 mennesker i landet.

Det er ulike grunner til at befolkningen vokste. Folket fikk mer lære om helse og sykdommer, pestepidemien forsvant litt etter litt. Mot slutten av 1700 – tallet kom den første vaksinen mot kopper, dette hjalp med å få kontroll over en sykdom som hadde tatt mange liv...

---

Hvilke nye næringer hadde størst betydning for norsk økonomi i dansketiden?:

Det vokste fram nye næringer på 1600 – tallet, og med det fulgte en pengeøkonomi. Dette var næringer som fiskerier, trelast, bergverk og ringvirkninger.

Fiskerier i Nord- og Vest-Norge hadde sesongfisket fra gammelt av og skapte livsgrunnlaget for befolkningen. I tillegg drev de fleste som bodde langs kysten, et lite gårdsbruk.

For fiskerbøndene var arbeidsfordelingen i familien slik at mannen i fiskesesongen dro på havet, mens kona og barna tok seg av gårdsdriften.

Det største og viktigste fiskeriet i Norge var det årlige lofotfiske. Fisken ble tørket og solgt til kjøpmenn i Bergen og Trondheim, som så eksporterte den til Tyskland og Nederland.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå