Hvordan ble nordmennenes hverdagsliv preget av den tyske okkupasjonen?

Hverdagen under krigen i Norge var ikke lett. I mer enn fem år var Norge preget av kontroller, rasjonering, frykt og vold. Tyskerne tok i bruk alt dette bare for å beholde kontrollen i Norge.

Demokratiet ble satt til side, og innførte nazistiske lover og regler. Nasjonal samling ble det eneste lovlige partiet. Norge var imot nazismen og satte ikke pris på regjeringen.

Det var kontroller overalt, så hadde man ikke papirene og passet i orden kunne det bli noen problemer dersom det hadde vært en sabotasje. Sult ble også et stort tema under krigen, og årsaken var rasjoneringen.

Siden mine besteforeldre levde under andre verdenskrig syntes jeg det hørtes spennende ut å få vite mer om hvordan de hadde det.

Jeg hører stadig historier fra krigen om hvordan mine besteforeldres foreldre levde, og hvordan de hadde det der de bodde. Derfor har jeg de som min primærkilde.

Oppgavebeskrivelse
Hvordan ble nordmennenes hverdagsliv preget av den tyske okkupasjonen?
Rasjonering
Fangeleir
Lover og regler
Arbeid
Barn
Sensur
Oppsummering

Innholdsfortegnelse
Rasjonering
Fangeleir
Lover og regler
Arbeid
Barn
Sensur
Oppsummering

Utdrag
Da tyskerne tok kontrollen i Norge ble det innført en del nye lover og regler.

Tidlig i 1940 ble blending innført slik at allierte fly ikke kunne orientere seg. Man måtte ha sorte tykke blendingsgardiner i vinduene slik at det ikke ble sluppet ut noe lys.

Man fikk en bot på 20-50 kroner dersom man gjorde et brudd på forskriftene. Man måtte også ha noe som het «blendingshette» på sykler og biler.

Man kunne risikere en bot dersom sykkelen eller bilen ikke var godt nok dekket til.

Blendingen var hatet av alle så da frigjøringen kom var det flere som brant blendingsgardinene i gatene.

Det var forbudt å ha radio under krigen. Tyskerne samlet inn alle radioapparat, men det var mange som gjemte apparatene sine på de mest fantasifulle steder.

De lagde hull i veggen eller rev opp gulvet og lagde plass til radioen. De tyvlyttet på radioen da de hadde sjansen.

Det var norske sendinger fra London der de informerte om krigens gang. Fant tyskerne radioen kunne man risikere å komme i fangeleir.

Tyskerne kom og samlet inn alle våpen de kunne finne. Det var strengt forbudt å ha våpen i huset. De eneste som kunne ha våpen var tyskerne.

Det var flere nordmenn som gjemte gevær og liknende i tretopper slik at tyskerne ikke kunne finne det. Hvis det ble funnet våpen ble man skutt.