Svartedauden historie i Norge | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Svartedauden i Norge - 1 -

Hva er og hvordan oppsto Svartedauden? - 1 -

Symptomer - 2 -

Hvordan kom Svartedauden til Norge? - 2 -

Hvordan spredte pesten seg i Norge? - 3 -

Norges konsekvenser og endringer av Svartedauden - 3 -

Kildeliste: - 4 -

Utdrag
Svartedauden eller den sorte død var en pest-pandemi som herjet i Norge fra 1349 til 1350. Pesten er en av de verste pandemiene i historien og mange menneskeliv gikk tapt.

Det anslås at en tredjedel av Norges befolkning døde. Pesten hadde opprinnelse i Asia i 1346 men ble spredt gjennom handel. Pesten kom derfor til Norge gjennom skip i 1349.

Bakgrunnen for navnet på pesten er på grunn av svarte byller på kroppen til de som ble smittet.

Det finnes ulike typer pest, men Svartedauden var en byllepest. Byller er klumper som inneholder infeksjon og som setter seg på kroppen til de smittede.

---

Hadde pesten først kommet, var det vanskelig å stanse smittespredningen. Pesten hadde ulike symptomer, men de vanligste var pusteproblemer og byller som plasserte seg i skrittet og under armen.

Bakterien angrep kroppens luftveier og lunger, og derfor kunne man få pusteproblemer. Byller er som sakt klumper som inneholder infeksjon og som setter seg på kroppen til de smittede.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå