Det norske samfunnet etter svartedauden | Historie

Oppgave 5

Innledning
”Det kom et skip til Bjørgvin i 1349”. Slik begynner historien, slik vi kjenner den, om hvordan den verste pandemien vi kjenner i verdenshistorien kom til Norge.

Pesten rammet flere titalls millioner mennesker i hele Europa og trolig så mye som to tredjedeler av den norske befolkningen.

Svartedauden hadde ingen nåde, alle ble rammet unge som gamle, fattige som rike. Men hvilken klasse i det norske samfunnet ble egentlig hardest rammet?

Utdrag
Svartedauden var en epidemi i form av en svært smittsom pest som herjet i Europa på midten av 1300-tallet.

Sykdommen kom fra gnagere og ble smittet av lopper de bar. Fra den kom til Europa i 1347 tok det den kun 2 år å spre seg over hele Europa.

Hvis du ble smittet av pesten var sannsynligheten for å overleve svært liten. På verdensbasis regner man at ca. 75 millioner mennesker ble utryddet av den nådeløse pesten.

Mellom halvparten og to tredjedeler av den norske befolkningen døde og dette skapte selvsagt store samfunnskonsekvenser.

I Norge var det både positive og negative endringer som skjedde i de forskjellige klassene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå