Svartedauden | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Svartedauden eller den «sorte død» som den blir kalt var en byllepest som kom til Europa i 1347 og utviklet seg til en epidemi.

Europa var en verdensdel som allerede var veldig rammet av krig, hungersnød, og skandaler i kirken.

Pesten kom med Mongolene hadde den med seg fra Asia og videreførte dem til rotter og lopper som befant seg på de store skipene. Til byen Messina i Italia og derfra spredde seg raskt til resten av Europa.

Svartedauden er en av kjappest voksende epidemiene som har rammet menneskets historie, og de fleste som ble smittet fikk svarte flekker på kroppen og de fikk indre blødninger og døde innen 3-5 dager etter at de hadde blitt smittet.

Utdrag
Handelen i Europa fikk også en bråstopp under svartedauden, når det ikke fantes nok folk til å jobbe med jordbruk eller trelast eller å produsere tekstiler.

Rutene til handelen ble svært lite brukt på 1300-talelt fordi de store båtene trengte store mannskaper, folk begynte å flytte fra byene og til øde liggende gårder ute på landet, slik at de fikk bedre levevilkår på de øde liggende gårdene fikk de et bedre kosthold.

Avfolkingen lagde billig arbeids kraft, som skapte sosial mobilitet som skvette båndet til føydalherrene. Dermed fikk Svartedauden sving på den økonomiske utvikling avskaffelsen av føydalsystemet.

Økonomien ble verre på grunn av sultkrise og epidemi som ødela arbeidskraften til arbeiderne, som førte til veldig høye priser på korn.

30-60% av dagtidens befolkning døde, fra 80 millioner mennesker ble redusert til 50 millioner på slutten av 1300-talelt.

Det var prester som hadde nok stor skyld i at pesten spredde seg så raskt, siden de fleste prestene dro på hjemmebesøk til de syke, slik at de syke kunne betro seg til presten, og bli velsignet. svartedauden spredde seg ca. 2-3 kilometer på til lands hverdag, mens til sjøs gikk det kjappere da spredde den seg 40 knop.

Handelsskipene gjorde at pesten kunne spre seg til alle ulike kanter av landet som England, Italia Frankrike.

Legene hadde ikke nok kunnskap om hvordan man kunne stoppe dette i middelalderen, så legene mente at denne pesten kom fra Gud som straffet folket eller at fiender hadde smittet bøndene eller at dette kom fra dårlig korrupt luft, at de hadde såpass lite greie på pester gjorde det at pesten kunne spre seg rimelig raskt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå